Tilskud til privat pasning

Til privat pasning er det maksimale beløb, der kan udbetales i tilskud til privat pasning i år 2017 på kr. 5.852,00 pr. måned pr. barn.

Generelle retningslinjer for tilskud til privat pasning

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes dokumenterede udgifter og udgør 75% af udgifterne til den private pasningsordning. 
Dog max. kr. 5.852,- pr. mdr. pr. barn, i 2017.

  • Forældrene skal altså selv som minimum dække 25% af de faktiske pasningsudgifter.
  • Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning for det samme barn. 
  • Søskendetilskuddet fastsættes til 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.
  • Tilskuddet udbetales 12 måneder om året.

Tilskud til private pasningsordninger med en åbningstid under 48 timer ugentligt:

  • 100% tilskud (fuldtidsplads) svarende til 5.852 kr. pr. måned pr. barn, defineres som en ugentlig åbningstid på minimum 48 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året (det er fortsat tilladt at have en lønnet vikar).
  • 75% tilskud svarende til 4.489 kr. pr. måned pr. barn, defineres som minimum 35 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året.
  • 50% tilskud svarende til 2.926 kr. pr. måned pr. barn, defineres som minimum 25 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året.

Sagsbehandlingstid på fire uger

  • Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør. 


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side