Er du bekymret for et barn?

SOM BORGER HAR DU UNDERRETNINGSPLIGT!

Du skal give Børn og Familie besked, hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som mistrives. Det kan f.eks. være, at du har mistanke om, at barnet:  

 • Udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling.
 • Udsættes for seksuelle overgreb.
 • Lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Desuden skal du give besked til Børn og Familie hvis du kender til kommende forældre, der har problemer, som giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Hvad skal jeg gøre?

Du har følgende muligheder for at kontakte Børn og Ungeafdelingen i Vordingborg Kommune: 

 • Du kan underrette anonymt eller ikke anonymt via nedenstående link. 

Underretning anonym

Underretning ikke anonym

 • Ring direkte til Børn og Ungeafdelingens modtagerteamet på telefon 55 36 20 30. 
 • Skriv til Børn og Ungeafdelingen på adressen: 

  Vordingborg Kommune 
  Postboks 200 
  Valdemarsgade 43 
  4760 Vordingborg

 • Mød personligt op på Østerbro 2 i Præstø hvor Børn og Ungeafdelingen har adresse.
 • Uden for kommunens åbningstid kan du ringe til politiet på 55 35 14 18.

Du vil senest 6 hverdage, efter at vi har modtaget din underretning modtage en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din underretning. Du vil som privatperson ikke have aktindsigt i sagen og vil derfor ikke høre mere til Børn og Ungeafdelingens behandling af sagen.

 

 

Hvad sker der med min underretning?

 • Den eller de, der har forældremyndigheden, har ret til aktindsigt i sagen og dermed ret til at få at vide, hvad der står i underretningen, men ikke hvem der har underrettet.
 • Hvis ikke du angiver, at du underretter anonymt, vil forældrene blive oplyst om, hvem der har underrettet. 
 • Hvis du indgiver en anonym underretning, modtages og behandles den lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.

Er du fagperson?

Hvis du som fagperson vil underrette om et barns mistrivsel og dermed sende personfølsomme oplysninger til Børn- og Ungeafdelingen, skal du sende din underretning via sikker mail til Vordingborg Kommune: