VISP - hjælp til dig, som er gået ud af skolen

Hvis du har afsluttet skolen, men fortsat har udfordringer inden for sprog, tale og hørelse, indlæring, ordblindhed eller talblindhed, kan du tage kontakt til ViSP i Næstved. ViSP står for Videnscenter for specialpædagogik. 

Du kan læse mere om ViSP via linket: VISP.dk