Mind My Mind

Hvis du har et barn med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, er der nu mulighed for, at du og dit barn kan få hjælp via projekt Mind my Mind.

Næste forløb begynder i august 2018. Bemærk at i denne tredje runde kan elever i 9. klasse også henvises. 

Projektet som er et stort dansk udviklings- og forskningsprojekt, tilbyder tidlig hjælp til elever i 0-9. klasse med tegn på angst og depression, men også adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved at barnet: 

 • Har mange raserianfald
 • Har mange skænderier og/eller slåskampe med andre 
 • Ignorerer regler eller nægter af at følge beskeder 
 • Ofte irettesættes eller skældes ud hjemme og/eller i skolen 
 • Giver andre skylden 
 • Er meget nærtagende og nemt bliver vred og forurettet

Hvordan kommer mit barn med i forsøget?

 • Du skal henvende dig til PPR og Forebyggelse hvis du er bekymret for, om dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.
 • Med udgangen af uge 8 kan der ikke længere ansøges om deltagelse i projektet.
 • Forældrene kan stadig henvises og er velkomne til at ringe, enten for at høre mere til projektet eller for at komme på ventelisten til 3. runde som forventes skudt i gang lige efter sommerferien 2018.
 • Forældrene til de børn der skrives på ventelisten, vil som tidligere blive kontaktet for at høre om interessen stadig er tilstede.
 • PPR kan herefter invitere dig og dit barn til samtale med en psykolog og desuden bede dig om at besvare spørgsmål om dit barns trivsel, familieforhold og skolegang.
 • Hvis psykologen i PPR vurderer, at dit barn viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, vil I blive inviteret til at deltage i Mind My Mind-forsøget.

Om projektet

 • Projektet er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Psykiatrifonden.
 • Det er psykologer fra Vordingborg Kommune, der varetager træningen af dig og dit barn.
 • I praksis fordeles deltagerne ved lodtrækning i to grupper, så halvdelen af børnene modtager Mind My Mind-tilbuddet, og den anden halvdel modtager kommunens gældende tilbud. Alle deltagerne skal undervejs løbende melde tilbage omkring deres trivsel mv.
 • Da projektet er forebyggende, må dit barn ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen, og forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.