Hvordan kommer mit barn med i forsøget?

  • Du skal henvende dig til PPR og Forebyggelse hvis du er bekymret for, om dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.
  • Med udgangen af uge 8 kan der ikke længere ansøges om deltagelse i projektet.
  • Forældrene kan stadig henvises og er velkomne til at ringe, enten for at høre mere til projektet eller for at komme på ventelisten til 3. runde som forventes skudt i gang lige efter sommerferien 2018.
  • Forældrene til de børn der skrives på ventelisten, vil som tidligere blive kontaktet for at høre om interessen stadig er tilstede.
  • PPR kan herefter invitere dig og dit barn til samtale med en psykolog og desuden bede dig om at besvare spørgsmål om dit barns trivsel, familieforhold og skolegang.
  • Hvis psykologen i PPR vurderer, at dit barn viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, vil I blive inviteret til at deltage i Mind My Mind-forsøget.