Mit barn er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat - hvad skal der så ske?

  • Hvis dit barn efter 8. klasse er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, skal UU og dit barns skole stille tilbud til rådighed, som sikrer en individuel, målrettet indsats, der hjælper dit barn med at blive klar. Det kan både være hjælp til det faglige eller det kan være indsatser, der er med til at styrke dit barns personlige eller sociale forudsætninger.

  • Der udarbejdes en vejledningsplan, hvor UU, skole og evt. dit barn skal skrive, hvad der skal arbejdes med, for at han eller hun kan blive uddannelsesparat eller komme tættere på at blive uddannelsesparat.

  • I Vordingborg Kommune har vi en beskrevet arbejdsgang, som sikrer, at elev, forældre, skole og UU kan indgå klare aftaler om, hvordan der kan støttes op omkring dit barns uddannelsesparathed og der er mange der kan hjælpe (UU-vejleder, læsevejleder eller matematikvejleder, læringskonsulenter, inklusionsvejleder, trivselscoach eller psykolog, sundhedsplejerske, Røde Kors, Ungdomsskolens fritidsafdeling, foreninger og erhvervslivet (fritidsjob)).