Bestilling af skolebuskort

Bestil skolebuskort til offentlige busruter for skoleåret 2017/18

  • Du kan bestille skolebuskort til de offentlige busruter (DOT), hvis du går i grundskolen på folkeskole, privat skole eller friskole.
  • DOT-skolebuskortet kan bestilles, uanset om du er berettiget eller ikke er berettiget til befordring betalt af kommunen.
  • Bemærk: Hvis du er befordringsberettiget folkeskoleelev og kørselskontoret har visiteret dig til DOT-skolebuskort, vil vi bestille og sende kortet til dig. Du skal altså ikke bestille det her.
  • DOT-skolebuskortet kan benyttes alle hverdage indtil kl. 19. På kortet man gratis medtage et barn 0-11 år.
  • Hvis du ikke er befordringsberettiget, men alligevel gerne vil benytte de offentlige busser til og fra skole, kan du her bestille et selvbetalt DOT-skolebuskort.
  • Skolebuskortet kan kun udstedes til det antal zoner, som er nødvendigt ved befordring imellem din folkeregisteradresse og skolen.
  • rejseplanen.dk kan du selv se, hvor mange zoner du skal betale for.
  • Når du har bestilt kortet, vil kørselskontoret videregive din bestilling til Movia. Når kortet er færdigt, vil det blive sendt direkte fra Movia til din adresse. Ekspeditionstiden er 2-3 uger.
  • Kørselskontoret betaler prisen for dit kort til Movia, men vil senere sende en opkrævning til en af dine forældre via e-boks eller med brev. Opkrævninger for buskort, som er bestilt i perioden juni-juli, udsendes i løbet af august måned. Buskort, som er bestilt herefter, vil blive opkrævet efter ca. 30 dage. 

Pris (skoleåret 2017/18 for Movia Syd):

2 zoner - 1.500 kr.
3 zoner – 1.575 kr.
4 zoner - 2.400 kr.
5 zoner - 3.250 kr.
6 zoner – 3.890 kr.
7 zoner – 4.530 kr.
8 zoner - 5.165 kr.
Alle zoner – 5.825 kr.