Skolebuskort

Bestil skolebuskort til offentlige busruter for skoleåret 2017/18

Bestil skolebuskort til offentlige busruter for skoleåret 2018/19 (kan først bestilles fra 1. juni 2018)

  •          Du kan bestille et selvbetalt DOT-skolebuskort til de offentlige busruter, hvis du går i grundskolen på folkeskole, privat skole eller friskole.

Folkeskoleelever kan bestille kortet på ovenstående link. Privatskole- og friskoleelever skal bestille DOT-skolebuskortet hos skolesekretæren på egen skole.

  •          Bemærk: Hvis du er befordringsberettiget folkeskoleelev og kørselskontoret har visiteret dig til DOT-skolebuskort, skal du ikke bestille et kort her
  •          DOT-skolebuskortet kan kun udstedes til det antal zoner, som er nødvendigt ved befordring imellem din folkeregisteradresse og skolen.
  •          Hvis du skal bruge bussen på alle skoledage er det billigere at købe et DOT-skolebuskort end at benytte rejsekort eller kontantbillet.          
  •          rejseplanen.dk kan du selv se, hvor mange zoner du skal betale for.          
  •          Når du har bestilt kortet, vil kørselskontoret videregive din bestilling til Movia. Når kortet er færdigt, vil det blive sendt direkte fra Movia til din                adresse. Ekspeditionstiden er 2-3 uger.          
  •          Kørselskontoret betaler prisen for dit kort til Movia, men vil senere sende en opkrævning til en af dine forældre via e-boks eller med                              brev. Opkrævninger for buskort, som er bestilt i perioden juni-juli, udsendes i løbet af august måned. Buskort, som er bestilt herefter, vil blive              opkrævet efter ca. 30 dage. 

Priser for Movia Syd (skoleår 2017/18)

2 zoner - 1.500 kr.-
3 zoner – 1.575 kr.
4 zoner - 2.400 kr.
5 zoner - 3.250 kr.
6 zoner – 3.890 kr.
7 zoner – 4.530 kr.
8 zoner - 5.165 kr.
Alle zoner – 5.825 kr.

Priser for skoleår 2018/19 er endnu ikke oplyst

NB. Skolekortene fra og med skoleåret 2018/19 er af en ny type, som skal bruges ligesom et rejsekort. Det betyder, at du skal checke ind og ud hver gang du benytter bussen.