Hvordan fastlægges skolebusruterne?

  • Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever.
  • Kørselskontoret kan udvide skolebusruterne til også at betjene ikke-kørselsberettigede elever. Dette vil dog kun ske i det omfang, at dette kan gøres inden for en fastlagt budgetramme.
  • En privat uddannelsesinstitution kan betale et årligt driftstilskud til kommunen, for at ruten kan betjene skolens elever.
  • Kort over skolebusruter 2016/2017


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side