Jeg er ikke berettiget til kørsel - Hvad så?

  • Hvis du er folkeskoleelev, kan du vælge at gå eller cykle til og fra skole. Hvis du bor i nærheden af en skolebusrute, må du gerne bruge denne bus. Bussen er gratis at benytte. Du skal dog være klar over, at bussen måske kan være så fyldt, at du ikke kan komme med. Chaufføren vil sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Kørselsberettigede elever med gult skolebuskort vil i disse tilfælde få fortrinsret.
  • Hvis du går på privatskole, friskole eller på en anden uddannelsesinstitution i kommunen, kan du kun benytte den kommunale skolebus, hvis din skole har truffet aftale med kommunen. Møn friskole, Øster Egesborg friskole og Præstø privatskole har truffet aftale med kommunen om, at deres elever kan bruge skolebussen. Du skal tale nærmere med skolen om vilkårene for benyttelsen.
  • Hvis du bor i nærheden af en offentlig busrute, kan du købe et DOT-buskort. Buskortet kan bestilles af alle elever i grundskolen, uanset om du går i folkeskole, privatskole eller friskole.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side