Regler for benyttelse af den kommunale skolebus

  • Skolebussen kan benyttes af folkeskoleelever og elever fra Møn friskole, Øster Egesborg friskole og Præstø privatskole.
  • Skolebussens køreplan viser hvor og hvornår bussen kører. Om morgenen bør du være ved stoppestedet min. 5 minutter før køreplantidspunktet. Bussen venter ikke. Du kan stige på bussen langs hele ruten, hvis du vinker til chaufføren. På hjemturen kan du blive afsat så tæt som muligt ved din bopæl efter aftale med chaufføren.  
  • Chaufføren vurderer ved hver påstigning, om bussen har kapacitet til at medtage alle kørselsberettigede elever, som forventes på den samlede rute. Hvis bussen ikke bliver fyldt, optages alle elever på ruten. Hvis bussen bliver fyldt så meget, at kørselsberettigede elever med gule buskort senere på ruten vil fylde bussen helt, skal chaufføren lukke for påstigning af elever, som ikke har gult buskort.
  • Når bussen er fyldt mindre end 2,5 km fra skolen, standser chaufføren ikke for ventende elever, da disse elever ikke kan være kørselsberettigede.
  • Ingen elever, som er steget på bussen, vil blive afsat fra bussen, før den er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse.
  • Elever på den sidste del af ruten imod skolen om morgenen vil have størst risiko for ikke at få en plads i bussen. Det henstilles, at disse elever benytter anden befordring end skolebus på de ruter, som har flest passagerer.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side