Skolestart

 • Undervisningspligten starter i august i det år, dit barn fylder 6 år.
 • Du skal indskrive dit barn digitalt til skolestart i november måned året før. Din distriktsskole sender et brev til din eBoks med information om, hvornår og hvordan du indskriver dit barn. Har du ikke haft mulighed for at melde dit barn ind digitalt, skal du kontakte den skole, du ønsker, dit barn skal gå på.

Opskriv dit barn til skole

Frit skolevalg

 • Din bopælsadresse afgør, hvilken distriktsskole dit barn har.
 • Frit skolevalg betyder, at du kan vælge at indskrive dit barn på en anden skole end distriktsskolen; altså på en anden folkeskole i Vordingborg Kommune eller i en anden kommune.
 • Du kan også vælge at indskrive dit barn i en privatskole eller hjemmeundervise dit barn. Vælger du at indskrive dit barn på en anden folkeskole, kan dit barn dog kun optages, hvis der er plads på den ønskede skole.
 • Kommunens tilskud til transport mellem hjem og skole bortfalder, hvis du benytter dig af frit skolevalg.

Tidligere skolestart

 • Alle børn kan starte i børnehaveklasse i august, hvis de inden den 1. november samme år fylder 5 år.
 • Dette sker i samråd med skolelederen på den skole, du ønsker dit barn indskrevet på.
 • Skolelederen skal sikre, at dit barn kan fortsætte i 1. klasse året efter.

Senere skolestart

 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i en folkeskole året efter, er det skolelederen på din distriktskole, der i samråd med dig, børnehaven og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning afgør, om dit barn skal skoleudsættes til det efterfølgende år.
 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på en privatskole året efter, er det skolechefen der i samråd med dig, børnehaven og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning afgør, om dit barn skal skoleudsættes til det efterfølgende år.

Har dit barn behov for særlig hjælp?

 • I Vordingborg Kommunes skoletilbud skal alle elever føle sig trygge.
 • Så har dit barn indlæringsvanskeligheder eller behov for særlig hjælp – så skal du vide, at Kalvehave Skole & Børnehus er en del af vores samlede skoletilbud.
 • Kalvehave Skole & Børnehus’ praksisvejledere står klar til at hjælpe. Det kan ofte være i form af inkluderende specialundervisning i dit barns egen klasse eller det kan være som elev på skolen.
 • Praksisvejlederne arbejder for at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever og indgår i det konkrete arbejde i den enkelte klasse sammen med elever, lærere og pædagoger og skaber dermed tillid og tryghed omkring deres tilstedeværelse.
 • Det er dit barns distriktsskole, der skal visitere dit barn til dette tilbud.

Flytter du til Vordingborg Kommune

 • Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en folkeskole i Vordingborg Kommune, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på. Det gælder, uanset om det er distriktsskolen eller en anden folkeskole.
 • Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.
 • Du kan også vælge at lade dit barn fortsætte på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.

Flytter du til en anden adresse i Vordingborg Kommune

 • Hvis du flytter til en anden adresse i Vordingborg Kommune, der ligger i et andet skoledistrikt, kan du vælge at lade dit barn fortsætte på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.
 • Du skal dog være opmærksom på, at tilskuddet til transport mellem hjem og skole bortfalder.
 • Hvis du ønsker, at dit barn flytter skole til distriktsskolen, er dit barn garanteret en plads.
 • Du skal selv kontakte skolen for indmeldelse.