Har dit barn behov for særlig hjælp?

  • I Vordingborg Kommunes skoletilbud skal alle elever føle sig trygge.
  • Så har dit barn indlæringsvanskeligheder eller behov for særlig hjælp – så skal du vide, at Kalvehave Skole & Børnehus er en del af vores samlede skoletilbud.
  • Kalvehave Skole & Børnehus’ praksisvejledere står klar til at hjælpe. Det kan ofte være i form af inkluderende specialundervisning i dit barns egen klasse eller det kan være som elev på skolen.
  • Praksisvejlederne arbejder for at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever og indgår i det konkrete arbejde i den enkelte klasse sammen med elever, lærere og pædagoger og skaber dermed tillid og tryghed omkring deres tilstedeværelse.
  • Det er dit barns distriktsskole, der skal visitere dit barn til dette tilbud.