Spildevand i kloakerede områder

Oplysning om håndtering af spildevand i de kloakerede områder, hvor Vordingborg Spildevand A/S ejer og driver spildevandskloakken.

Kloakseparering

I nogle områder skal ejere skille regnvand og spildevand ad, så de løber i hvert sit ledningssystem. Det er kloakseparering. Hvor dette skal foregå og hvornår, fremgår af spildevandsplanen.

  • Når kloakarbejdet er afsluttet, skal du indsende en færdigmelding til os.

Færdigmelding af kloakarbejde

Tilslutning til kloak

I nogle områder af kommunen bliver der lagt spildevandsstik ind, hvor man før har haft sin egen bundfældningstank (septiktank, trixtank). Man skal tilslutte sit spildevand til dette stik, typisk senest 6 måneder efter det er lagt ind.

  • Når kloakarbejdet er afsluttet, skal du indsende en færdigmelding til os.

Færdigmelding af kloakarbejde

Akutte problemer med kloakken

Hvis der opstår problemer med at komme af med dit spildevand:

  • Tjek først, om vandet kan løbe frit på din egen grund.
  • Hvis problemet er uden for din grund, skal du kontakte Vordingborg Spildevand A/S.

Vær opmærksom på, at i fælles- og separatkloakerede områder kan Vordingborg Spildevand A/S også være pligtig til at modtage dit tagvand.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side