Svar- og sagsbehandlingsfrister

  • Vordingborg Kommunes generelle retningslinjer for svarfrister er besluttet af kommunalbestyrelsen.
  • Ved alle henvendelser fra borgere skal der altid foreligge en svarskrivelse inden 10 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt at træffe en endelig afgørelse indenfor 10 arbejdsdage, skal der inden denne frist sendes en svarskrivelse/kvitteringsskrivelse med oplysning om, hvornår der kan forventes et svar. (Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2007.)

Sagsbehandlingsfrister i Borger og Arbejdsmarked

Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked har fastsat nedenstående sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingsfristerne er generelle, hvilket betyder, at der kan være særlige situationer, hvor vi ikke kan overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet. I det tilfælde får du som ansøger skriftligt besked. Fristen er angivet som antal arbejdsdage.

Ansøgningstype

Frist

Aktindsigt

Beboerindskudslån

10 

Befordringsgodtgørelse ifm. tilbud

10 

Dækning til arbejdsgiver ved kronisk lidelse (§ 56-aftaler) – fra modtagelse til bevilling

8 uger

Enkeltydelse

10 

Jobrotation

10 

Kautionslån

10 

Kontant støtte til arbejdsredskaber mv. ved fleksjob

10 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, kontantydelse

15 

Ledighedsydelse (§ 74)

10 

Ledighedsydelsesmodtager, selvvalgt uddannelse (§ 73b)

10 

Opkvalificering ved afskedigelse – forsikrede ledige (§§102-103)

10 

Personlig assistance

10 

Personligt tillæg

10 

Refusion til arbejdsgiver (§ 54, stk. 1)

10 

Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber mv.

10 

Sygedagpenge (§ 6, stk. 1, 1. pkt.)

10 

Tilbud til opkvalificering mv. ved ansættelse uden løntilskud (§§99-100) 

10 

Voksenlærlinge

10