Affaldsordninger 2018

 • Senest i 2022 skal vi genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet.
 • Derfor skal vi sortere mere.
 • Det kan du læse mere om i Affaldsplanen for Vordingborg Kommune 2014-2024.
 • For at det skal blive lettere at sortere affaldet indfører vi nye affaldsordninger pr. 1. oktober 2018.
 • Herunder kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse.
 • Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte affaldsgruppen.

Husholdningsregulativet pr. 1.10.2018

Skal jeg have flere/nye beholdere i 2018?

 • Alle husstande med egne beholdere skal efter 1. oktober 2018 have 2 beholdere på hver 240 liter.
 • Beholderne er delt i 2 rum.
 • Beholderne leveres på din adresse inden ordningerne træder i kraft.
 • For boliger, der deler affaldsbeholdere, kan det være lidt anderledes. De skal sortere på samme måde som andre, men for mange vil det være i andre beholdere. Vi vil kontakte boligforeninger o.a. inden ordningerne træder i kraft, for at aftale hvilke beholdere, der skal være.
 • Vi har endnu ikke fået et dansk datablad for de nye beholdere. Men de har nogenlunde de samme mål, som de 240 liter-beholdere, vi bruger i dag.
 • Datablad for nuværende 240 liter beholdere
 • Vejledende målskitse for en standplads for 2 beholdere på hver 240 liter.

Hvad skal jeg sortere i 2018?

 • Fra 1. oktober 2018 bliver det let at sortere papir, pap, glas metal, hård plast og madaffald fra resten af affaldet.
 • Restaffald vil fremover blive betegnelsen for det affald, der ikke kan sorteres fra til genbrug.
 • Genbrugsbeholderen er opdelt i to rum. I det ene rum skal du komme papir og småt pap og i det andet rum, skal du komme glas, metal og hård plast.
 • Beholderen til madaffald og restaffald er også opdelt i to rum. I det ene rum skal du komme madaffald og i det andet rum restaffaldet. Madaffald og restaffald skal kommes i poser, inden det kommes i beholderen.
 • Det bliver også let at komme af med batterier og småt elektronik. Det skal du lægge sorteret i klare plastposer på låget af affaldsbeholderne.
 • Du vil også fremover have mulighed for at få hentet storskrald, ligesom du stadig kan aflevere affald på genbrugspladsen.

Hvem har besluttet de nye ordninger?

 • Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2016 principperne for de nye affaldsordninger, der skal træde i kraft 1. oktober 2018.
 • Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 godkendt et regulativ for Husholdningsaffald, hvor principperne er omsat til regler for, hvilke pligter og rettigheder borgene i kommunen vil få i forhold til affaldsbortskaffelse i fremtiden.
 • De nye affaldsordninger er en følge af Affaldsplanen for Vordingborg Kommune 2014-2024.

Hvad kommer de nye ordninger til at koste?

 • I 2017 betaler de fleste husstande i alt 2.267 kr. i affaldsgebyrer. Det omfatter alle affaldsordninger og grundbidrag. De nuværende affaldsordninger, der betales gebyr for er genbrugsplads, farligt affald, storskrald samt papir og glas. Der ud over betales der et gebyr til dagrenovation. I ovenstående pris er inkluderet en 190 l beholder til dagrenovation med tømning hver 14. dag.
 • Når de nye ordninger er indført forventer vi, at den samlede pris for gebyrerne vil stige med ca. 100 kr. Dertil vil komme den almindelige prisregulering og udvikling i branchen, som ville være sket under alle omstændigheder.