Hvad skal jeg sortere i 2018?

  • Fra 1. oktober 2018 bliver det let at sortere papir, pap, glas metal, hård plast og madaffald fra resten af affaldet.
  • Restaffald vil fremover blive betegnelsen for det affald, der ikke kan sorteres fra til genbrug.
  • Genbrugsbeholderen er opdelt i to rum. I det ene rum skal du komme papir og småt pap og i det andet rum, skal du komme glas, metal og hård plast.
  • Beholderen til madaffald og restaffald er også opdelt i to rum. I det ene rum skal du komme madaffald og i det andet rum restaffaldet. Madaffald og restaffald skal kommes i poser, inden det kommes i beholderen.
  • Det bliver også let at komme af med batterier og småt elektronik. Det skal du lægge sorteret i klare plastposer på låget af affaldsbeholderne.
  • Du vil også fremover have mulighed for at få hentet storskrald, ligesom du stadig kan aflevere affald på genbrugspladsen.