Dagrenovation

 • Den grå beholder er til dagrenovation. Beholderen tømmes hver uge eller hver 14. dag.
 • Ved sommerhuse tømmes de fleste beholdere en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Du vælger, hvor ofte din beholder skal tømmes, og betaler efter det.

Se, hvornår din beholder til dagrenovation bliver tømt

Giv besked om, at din beholder til dagrenovation ikke blev tømt

Giv besked om, at din beholder til dagrenovation er gået i stykker

Vil du ændre beholderstørrelse eller antal tømninger?

 • Du kan ændre størrelsen på din beholder, og/eller hvor ofte den skal tømmes ved at sende en mail til Affaldsgruppen
 • Bor du til leje, skal du bede din udlejer om at kontakte os om ændringen, da affaldsgebyret bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten.
 • Find kontaktoplysninger
 • Du kan vælge mellem tre forskellige størrelser til din dagrenovationsbeholder: 140 liter, 190 liter eller 240 liter.
 • Boliger med fælles affaldsordninger kan også have beholdere på 400 liter, 660 liter og 770 liter.
 • Du bestemmer selv, om du vil have tømt din beholder hver uge eller hver 14. dag.
 • Er dit hus et sommerhus, kan du nøjes med afhentning en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Prisen er afhængig af, hvor stor en beholder du ønsker, og hvor ofte du vil have den tømt.
 • Der er sommertømning fra uge 23 til uge 34. Det betyder, at uanset hvilken ordning du har, bliver din beholder til dagrenovation tømt hver uge om sommeren.
 • Vil du have en større beholder og/eller oftere tømning, kan det ske med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvis vi har fået besked inden den 25.
 • Vil du have en mindre beholder og/eller ændre fra uge til 14-dages tømning, kan det kun ske med virkning fra 1. januar i det efterfølgende år. Vi kan dog gøre en undtagelse, hvis dit ønske skyldes til- eller fraflytning, ejerskifte eller nybebyggelse. I så fald kan det ske med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvis vi har fået besked inden den 25.

Se hvilken størrelse beholder du har, og hvor ofte den bliver tømt

Hvordan rengøres din beholder?

 • For at undgå en snavset affaldsbeholder kan du slå knude på affaldsposerne, inden du lægger dem i beholderen til dagrenovation.
 • Undgå at presse affaldet, så poserne går i stykker.
 • En snavset affaldsbeholder kan give lugtgener, og affaldet kan fryse fast til siderne om vinteren.

 Foringsposer

 • Du kan undgå, at beholderen bliver beskidt indvendigt ved at købe foringsposer, som du selv sætter i efter hver tømning.
 • Du kan bestille foringsposer ved at maile eller ringe til M. Larsen.
 • Afregningen sker til M. Larsen, som sørger for at du får poserne.
 • Find kontaktoplysninger

 Din beholder bliver spulet

 • Din beholder til dagrenovation bliver spulet to gange om året - forår og efterår. Det er M. Larsen, som henter affaldet i Vordingborg Kommune. Det er også dem, der spuler din beholder.
 • I nogle områder foregår tømning og spuling med samme bil. I andre områder kommer spulebilen, efter din dagrenovationsbeholder er blevet tømt. Der vil din beholder først blive sat på plads, når den er blevet spulet.
 • Beholderne bliver spulet med koldt vand. Dette er ikke altid tilstrækkeligt for at få beholderen ren. Derfor kan det være nødvendigt, at du også vasker den.
 • Spulebilen kommer kun én gang på din vej i hver spuleperiode. Hvis du normalt sætter beholderen frem til tømning - er det derfor ekstra vigtigt, at du sætter beholderen frem den dag, der spules i dit område.
 • Køreplan for spuling af beholdere forår 2018
 • Hvis du har spørgsmål til spuleplanen, kan du ringe til M. Larsen.
 • Find kontaktoplysninger

Har du for meget affald?

 • Du må ikke fylde mere i din beholder, end at låget kan lukkes.
 • Har du for meget affald, skal du købe ekstra sække til dagrenovation i Borgerservice eller på genbrugspladsen. På genbrugspladsen kan du kun betale med Mobilepay.
 • Ekstra sække koster 40 kr. stykket og er påtrykt teksten “Ekstra Sæk”.
 • En sæk må højst veje 25 kg.
 • Luk sækken med bånd eller strips, og stil den ved siden af beholderen til dagrenovation. Så tager skraldemanden den med, næste gang din beholder bliver tømt.
 • Har du ofte for meget affald, kan du bestille en større beholder eller få hentet affald oftere.

Hvor skal din beholder stå?

Sommertømning uge 23-34

 • Din beholder til dagrenovation bliver tømt hver uge om sommeren i perioden fra uge 23 til og med uge 34.
 • Dette gælder uanset, hvor ofte din beholder til dagrenovation tømmes resten af året.
 • I perioden med sommertømning skal skraldemændene tømme mange flere beholdere end de plejer.
 • Skraldemændene kører helt frem til kl. 19.
 • Din beholder bliver måske tømt senere på dagen end resten af året.

Har skraldemanden glemt at tømme din beholder,
kan du give os besked

Bliver din beholder tømt på helligdage?

Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.

Beholdere til dagrenovation og papir bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.