Papir og batterier

 • Bor du i enfamiliebolig, har du en grøn beholder til papir på 240 l. Den tømmes 6 gange om året.
 • Ved boliger med fælles container har I typisk en større container til papir. Den tømmes hver 2. eller hver 4. uge.
 • Der er papirkuber i sommerhusområderne og på centrale steder i kommunen.
 • Se hvor papirkuberne står.
 • Du kan også aflevere papir på genbrugspladserne

Se hvornår din papirbeholder bliver tømt

Giv besked om, at din papirbeholder ikke blev tømt

Giv besked om, at din papirbeholder er gået i stykker

Papirkampagne

Mere papir, tak! - stort som småt. Det hele tæller.

 • Det især er reklamer og tryksager, skrivepapir, aviser, kuverter og bøger, der ender i dagrenovationen i stedet for i papirbeholderen.
 • Selv små stykker papir tæller. Det gælder fx kasseboner, huskesedler og alle andre små papirlapper.

Se hvilket papir vi modtager til genbrug

Giv papir nyt liv

½ mio. kr. lige ned i foret

 • Vi har lavet en analyse af genbrug i kommunen.
 • Der kan indsamles 25 % mere papir til genbrug, hvis alt papir bliver sorteret fra dagrenovationen.
 • I 2015 blev 460 tons papir kørt til forbrænding, fordi det ikke kom i papircontaineren.
 • Det svarer til omkring 50 skraldebiler fyldt med papir, der gik op i flammer.
 • Det koster omkring 250.000 kr. at brænde 460 t papir sammen med dagrenovationen.
 • Hvis vi i stedet sælger papiret til genanvendelse, får vi omkring 250.000 kr. for det.
 • Samlet set kan vi derved tjene 500.000 kr. ved at samle alt papir ind til genbrug.

Skal du have en beholder til papir?

 • Du har som udgangspunkt en grøn papirbeholder.
 • Hvis du ikke ønsker at have beholderen, kan du framelde den ved at sende en mail til Affaldsgruppen eller ved at ringe til os.
 • Se kontaktoplysninger.
 • Alle papirbeholdere ved enfamilieboliger er 240 l, som tømmes 6 gange om året.
 • Ved boliger med fælles affaldsløsning, har I en 660 l container til papir, som bliver tømt hver 2. eller 4. uge.
 • Du skal være opmærksom på, at dit affaldsgebyr for papir er uændret, selvom om du fravælger din papirbeholder.
 • Du kan stadig komme af med dit brugte papir på genbrugspladsen eller i papirkuberne, der står rundt om i kommunen.

Hvor skal din beholder stå?

Når vi henter papir - henter vi også batterier

 • Skraldemanden tager dine brugte batterier med, når han henter papiret, hvis du har lagt dem:
  • i klar plastpose og på låget af papirbeholderen eller
  • i batteribeholderen ved siden af papircontainer eller papirkube.