Papirkampagne

Mere papir, tak! - stort som småt. Det hele tæller.

  • Det især er reklamer og tryksager, skrivepapir, aviser, kuverter og bøger, der ender i dagrenovationen i stedet for i papirbeholderen.
  • Selv små stykker papir tæller. Det gælder fx kasseboner, huskesedler og alle andre små papirlapper.

Se hvilket papir vi modtager til genbrug

Giv papir nyt liv

½ mio. kr. lige ned i foret

  • Vi har lavet en analyse af genbrug i kommunen.
  • Der kan indsamles 25 % mere papir til genbrug, hvis alt papir bliver sorteret fra dagrenovationen.
  • I 2015 blev 460 tons papir kørt til forbrænding, fordi det ikke kom i papircontaineren.
  • Det svarer til omkring 50 skraldebiler fyldt med papir, der gik op i flammer.
  • Det koster omkring 250.000 kr. at brænde 460 t papir sammen med dagrenovationen.
  • Hvis vi i stedet sælger papiret til genanvendelse, får vi omkring 250.000 kr. for det.
  • Samlet set kan vi derved tjene 500.000 kr. ved at samle alt papir ind til genbrug.