Sådan sorterer du

 • Her kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Batterier

Mindre batterier fx af typerne:

 • AA, AAA, C, D, E, 3V, 9V
 • Genopladelige batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmium batterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
 • Akkumulatorer og batterier fra biler.
  Dem skal du aflevere på genbrugspladsen.

 

 

 

Batterier på papirbeholderen

 • Hvis du bor i enfamiliebolig, kan du samle dine brugte batterier i en klar plastpose og lægge den på låget af papirbeholderen.
 • Ved boliger med fælles containere er der typisk en batteribeholder.
 • Hvis der ikke er en batteribeholder, kan du komme dine brugte batterier i en klar plastpose og lægge dem på låget af papirbeholderen.

Andre muligheder

Byggeaffald

 • Du kan aflevere byggeaffald på genbrugspladsen.

 • Se, hvilke fraktioner du skal aflevere det i
 • Fx skal mursten, uglaserede tegl, beton og natursten afleveres som beton og tegl på genbrugspladsen.
 • Eternitplader skal afleveres som asbest/eternit, og glaserede fliser og tegl skal afleveres som keramik og porcelæn. 

Vær opmærksom på 

 • Maling fra perioden 1950 -1977 kan indeholde bly og PCB. Gør personalet på genbrugspladsen opmærksom på det, hvis du har en mistanke om, at dit affald kan indeholde bly, PCB eller andre miljøfremmede stoffer.
 • Hvis du foretager en nedrivning, der omfatter mere end 10 m2 eller giver mere end 1 ton affald, skal du anmelde affaldet til Vordingborg Kommune.

Anmeld byggeaffald - og læs mere om anmeldelse af byggeaffald

Dagrenovation

 • Madrester,
 • juice- og mælkekartoner,
 • pizzabakker,
 • vådt og snavset pap og papir,
 • bleer,
 • støvsugerposer,
 • sod og aske,
 • strøelse fra mindre husdyr.

 

 

 • Batterier, elektronik og farligt affald fx kemikalier og maling.
  Det skal du aflevere på genbrugspladsen.
 • Pap, plast, papir, glas, metal og andre affaldstyper, der er egnet til genanvendelse.
  Dette affald skal sorteres fra dagrenovationen.
  Du kan aflevere det som storskrald eller på genbrugspladsen.

Støvende affald 

 • Sod, aske, strøelse og andet støvende affald må ikke lægges direkte i beholderen.
 • Det skal emballeres forsvarligt, dvs. i en lukket affaldspose.
 • Det er vigtigt, at der ikke kommer gløder i beholderen, da det kan forårsage brand.
 • Støvsugerposer, strøelse fra husdyr (spåner, hø mm.) og opfej skal også i lukkede affaldsposer, inden det lægges i beholderen.

Bind knude på posen 

 • For at undgå en snavset beholder til dagrenovation kan du slå knude på posen, inden du lægger den i beholderen. Det vil også gøre risikoen for spild ved tømningen mindre.

Beholder og tømning 

 • Enfamilieboliger og sommerhuse har alle en beholder til dagrenovation. Der er mulighed for at vælge mellem tre størrelser.
 • Boliger med fælles affaldscontainer har ofte en større container til dagrenovation.
 • Beholdere og containere tømmes hver eller hver anden uge – og i sommerhuse ofte kun en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Du vælger selv, hvor ofte du vil have tømt din beholder.

Selvbetjening

Mit affald

 På Mit Affald kan du:

 • Se, hvornår din beholder bliver tømt.
 • Give os besked om din beholder, fx hvis du ønsker en anden størrelse, eller hvis den ikke er blevet tømt.

Elektronikaffald

 • Brødristere, kaffemaskiner, håndmixere og vægte, komfurer og opvaskemaskiner.
 • Computere, printere, TV'er, radioer, el-tandbørster og hårtrimmere, elektronisk legetøj, spillemaskiner, mobiltelefoner.
 • Køleskabe, fryseskabe og kummefrysere.
 • Boremaskiner og elektrisk plæneklippere.

Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl.

 

 

 

 

 • Brugt elektronik kan du aflevere til storskrald. Mindre ting samles i en klar sæk.
 • Du kan også aflevere elektronikaffald på genbrugspladsen.
 • Er din fryser tøet op, har du mulighed for at aflevere dit madaffald fra fryseren på genbrugspladsen.

Farligt affald

 • Farligt affald er fx:
  • Olieaffald, maling og spraydåser
  • kemikalier, gift og sprøjtegifte
  • medicin og kosmetik
  • syrer og baser
  • benzin
  • fyrværkeri 
 • Farligt affald skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Medicin og medicinrester kan du også aflevere på apoteket. 

Værd at vide:

 • Du må maksimalt aflevere 2x25 kg/liter farligt affald pr. dag.
 • Affaldet må ikke afleveres i større emballager, end at det kan håndteres manuelt.
 • Affaldet skal så vidt muligt afleveres i originalemballage.

Glas og flasker

 • Tomme og skyllede glas og flasker som
  • vinflasker,
  • glasflasker fra fx dressing og ketchup,
  • emballageglas fx fra rødbeder og syltetøj.
 • Der må gerne være låg på dem.
 • Snavsede flasker og emballageglas.
 • Porcelæn, keramik, drikkeglas, vinduesglas, glasvaser og krystalglas.

Det kan du aflevere på genbrugspladsen.

 

 

Haveaffald

 

 • Blade, græs, hækafklip, ukrudt, buske, blomster.
 • Tynde grene og mindre rødder.
 • Tækkerør (uden ståltråd) og ren halm.

 • Jord.
 • Tykke grene på over 10 cm i diameter
 • Træstød. 
  Dette kan du aflevere på genbrugspladsen.

Jern og metal

 • Tomme og skyllede dåser fra fx konserves, øl og vand.
 • Rent alufolie/stanniol.
 • Cykler, barnevogne, radiatorer, rør, søm og skruer.
 • Plæneklippere uden væsker.
 • Ting af rustfrit stål, jern, støbejern, kobber, messing, aluminium.
 • Metal med madrester.
  Det skal du aflevere som dagrenovation.
 • Elektronikaffald.
  Det skal du aflevere som storskrald eller på genbrugspladsen.

Kompost

 • Dele af grøntsager og frugt.
 • Æggeskaller, kaffefiltre og kaffegrums, kartoffelskræller o. lign.
 • Haveaffald fx blade og kviste.
 • Det er en god ide af findele haveaffald, når det skal komposteres.
 • Kød, fisk, æg, fedt, sovs og mælkeprodukter.

  • Har du ikke mulighed for at kompostere dit grønne affald, skal du komme det i dagrenovationen.
 • Vi har tidligere udleveret kompostbeholdere.
 • Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at vi ikke længere udleverer kompostbeholdere, bl.a. fordi vi fra 2018 skal indsamle bioaffald fra alle husstande.
 • Hvis du har fået en kompostbeholder, er den din.
 • Hvis du ikke ønsker at beholde den, og ikke kender nogen der kan bruge den, kan du aflevere den tømte kompostbeholderen på genbrugspladsen.
 • Du kan få hentet din tømte kompostbeholder, som storskrald.

Pap

 • Ren og tør papemballage, fx
  • kartonet om tandpastatuben,
  • tomatbakken
  • bølgepap
 • Store og små papkasser
 • Karton og æggebakker

 

 • Vådt og snavset pap fx
  • pizzabakker,
  • juice- og mælkekartoner,
  • og pap med madrester.

Det skal afleveres som dagrenovation.

 • plast og flamingo.
  Det kan du aflevere på genbrugspladsen.
 • Du kan aflevere dit brugte pap til storskrald.
  • Klap papkasser sammen.
  • Kom pappet i klare sække eller bundt det, inden du stiller det frem til afhentning.
 • Du kan også aflevere pap på genbrugspladsen.

Papir

   
 • Aviser, ugeblade, tryksager og reklamer,
 • bøger,
 • kontorpapir og kuverter,
 • telefonbøger,
 • makuleret papir.
  Det flyver let omkring ved tømning af beholderen. Derfor bør makuleret papir kommes i en papirspose, inden det lægges i papirbeholderen. 

  

 

Disse ting kan ødelægge et helt læs papir, så det ikke kan genanvendes:

 • Vådt og snavset papir,
 • sølvpapir
 • pizzabakker
 • juice- og mælkekartoner.
  Det kan du aflevere som dagrenovationen.
 • Pap, bølgepap, karton.
  Det kan du aflevere som storskrald eller på genbrugspladsen.
 • Gavepapir.
  Det kan du aflevere til storskrald, på genbrugspladsen som brændbart affald eller komme i dagrenovationen.

 

Plastemballage

Hård plastemballage

 • Alle emballager skal være tomme, skyllede, tørre og uden låg.
 • Plastflasker fx eddike og saft
 • Dunke fra shampoo, sæbe, vaskemiddel og rengøring
 • Bøtter fx yoghurt, hytteost og is
 • Plastbakker fra frugt, grønt og kød.
 • Tomme og skyllede dunke med disse symboler:
 • Plasten skal være mærket med en trekant med tallet 1, 2, 5 eller 6.
 • Læs om genbrug og mærkning af plast
 • Propper på dunke og flasker skal være taget af inden aflevering.
 • Plastemballage med madrester, kød eller frugtsaft.
  Det kan du aflevere som dagrenovation.
 • PVC, som er mærket med en trekant med tallet 3.
  Det kan du aflevere på genbrugspladsen.
 • Blød plast fx plastfolier.
 • Dunke med disse symboler:

  Dem skal du altid aflevere som farligt affald på genbrugspladsen.
 • Læs om aflevering af dunke med faremærker.

 

Plastfolie – blød plastemballage

 • Plastposer og –sække,
 • bobleplast,
 • stræk- og krympefolie.

 

 

 

 

 • Plastemballage med madrester, kød eller frugtsaft.
  Det kan du aflevere som dagrenovation.
 • Plastemballage med maling eller olie.
  Det kan du aflevere i dagrenovationen eller på genbrugspladsen som småt brændbart.

 • Hård plast.
  Det kan du aflevere som hård plast til storskrald eller på genbrugspladsen.
 • Plastfolier skal sorteres i klare og farvede folier.
 • Plastfolier kan du aflevere på genbrugspladsen.