Storskrald

 • 12 gange om året henter vi storskrald.
 • Du skal selv bestille afhentningen.
 • Har du storskrald, skal du bestille afhentning senest tirsdag i ugen, før vi henter i dit område. 

Bestil afhentning af storskrald

 • Du kan også bestille afhentning af storskrald ved at ringe til RenoNorden.
 • Find kontaktoplysninger.
 • Når du har tilmeldt dig afhentning, får du i ugen inden afhentning en sms-besked eller en mail om, præcis hvilken dag vi henter dit storskrald.

Hvad kan du aflevere som storskrald?

 • Du kan aflevere følgende affaldstyper:
  • Hård plastemballage
  • Pap
  • Stort og småt brændbart
  • Jern og metal
  • Store og små husholdningsapparater
  • Skærme og monitorer
 • Affaldstyperne skal være sorteret, og mindre ting skal kommes i en klar sæk.
 • Der må kun være én affaldstype i hver sæk.
 • Vi henter ikke løst affald og affald i papkasser, bæreposer og sorte sække.
 • Vi henter ikke haveaffald og grene til flis. Det kan du kompostere i egen have eller aflevere på genbrugspladsen eller haveaffaldspladsen.
 • Du kan også aflevere storskrald på genbrugspladsen.

Læs om genbrugspladser og haveaffaldspladser

Hvor meget må du aflevere til storskrald?

 • Du må aflevere 12 enheder til hver storskraldsafhentning.
 • Hver enhed må veje op til 25 kg. Dog må møbler og hvidevarer godt være tungere.
 • Alle enheder skal kunne håndteres af skraldemanden.
 • En enhed kan fx være:
  • En klar sæk med en enkelt type affald - fx småt elektronik eller småt brændbart.
  • Et bundt med max 2x1 meter bundet sammen med en snor - fx brædder eller plast.
  • En større ting, fx en sofa eller en fryser.
  • En radiator af metal, der vejer under 25 kg og måler under 1x2 meter.

Hvornår kan du få hentet storskrald?

 • Kommunen er opdelt i fire storskraldsdistrikter.
 • I hvert distrikt kommer vi 12 gange om året.

Find storskraldsafhentning på din adresse.

Hvor skal du stille dit storskrald?

 • Skraldemanden tager kun dit storskrald med, hvis du har bestilt afhentning og sat det frem til skel.
 • Det skal være tydeligt for skraldemanden, at der er tale om storskrald.
 • Sæt derfor for en sikkerheds skyld en seddel på den gamle cykel, barnevogn eller sofa. Så undgår vi kedelige fejltagelser.
 • Storskrald skal stå fremme ved skel senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Blev dit storskrald ikke hentet?