Natura 2000 handleplaner

Høring af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

  • Vordingborg Kommune har udarbejdet forslag til 7 Natura 2000-handleplaner, som sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 14. oktober 2016 – den 9. december 2016.
  • Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne i 2017.
  • Høringssvar skal fremsendes skriftligt til e-mail: natur@vordingborg.dk eller caho@vordingborg.dk
  • Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 9. december 2016 kl. 13.00.
  • Spørgsmål til handleplanerne kan rettes til Carsten Horup Bille, e-mail: caho@vordingborg.dk, telefon: 55 36 24 91.

 Læs høringsbrev

 Læs forslag til handleplaner 2016-2021:

  

Gældende Natura 2000-handleplaner

  • Natura 2000-handleplaner skal være med til at standse tilbagegangen for naturtyper og arter inden for de områder, som staten har lavet naturplaner for.
  • Vi har syv natura 2000-handleplaner i kommunen.

 Læs handleplaner:Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side