Natura 2000 handleplaner

Forslag til endelige Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Vordingborg Kommune har haft 7 forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2016. Vordingborg Kommune har på baggrund af høringssvarene revideret handleplansforslagene og udarbejdet 7 nye forslag til endelige Natura 2000-handleplaner.

Nedenfor ses forslag til endelige Natura 2000 handleplaner samt en hvidbog for hvert Natura 2000-område. Af hvidbogen fremgår uddrag af modtagne høringssvar samt Vordingborg Kommunes svar herunder om høringssvarene har medført ændringer i de endelige Natura 2000-handleplaner.

Det forventes, at Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse behandler Natura 2000-handleplanerne på møde den 30. marts 2017.


 

Gældende Natura 2000-handleplaner

  • Natura 2000-handleplaner skal være med til at standse tilbagegangen for naturtyper og arter inden for de områder, som staten har lavet naturplaner for.
  • Vi har syv natura 2000-handleplaner i kommunen.

 Læs handleplaner:Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side