Vedligehold af vandløb

  • I Vordingborg Kommune har vi godt 150 km offentlige vandløb og 250 km private vandløb, som skal vedligeholdes.
  • De offentlige vandløb vedligeholdes af os, mens de private vandløb vedligeholdes af den enkelte bredejer.
  • Vedligeholdelsen på de offentlige vandløb er beskrevet i vandløbsregulativerne.

Kort over vandløb

Private vandløb

  • For private vandløb gælder, at det er den enkelte bredejer, der har ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet.
  • Læs mere i pjecen Vandløbsvedligeholdelse i højre side, om hvordan du vedligeholder dit vandløb, dræn og rørlagte vandløb. 

Offentlige vandløb

Om et vandløb er offentligt eller privat er historisk betinget.

  • Offentlige vandløb er tit større vandløb, hvor der er mange lodsejere, og hvor man engang har været uenige om fordelingen af udgifterne til vedligeholdelsen.
  • Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb er beskrevet i vandløbsregulativerne.
  • Hovedparten af de offentlige vandløb vedligeholdes af eksterne entreprenører.
  • Du kan i skemaet se, hvornår vi har afsluttet grødeskæringen i vandløbene.

 Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side