Demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der karakteriseres ved svækkelse af flere af hjernens funktioner.

Symptomer

De første symptomer kan være nedsat hukommelse, nedsat initiativ, problemer med at finde vej og udføre daglige aktiviteter som personlig pleje og af- og påklædning. Desuden kan der ske ændringer i personligheden, adfærd og humør.

Udredning

Det er vigtigt at blive undersøgt tidligt i forløbet for at afklare årsagen til symptomerne. Der findes sygdomme med samme symptomer som demens, men som kan behandles, fx depression, vitaminmangel, stofskiftesygdom og infektioner.

Får du en demensdiagnose tidligt i forløbet, kan vi i samarbejde med dig og dine pårørende sikre støtte og vejledning samt iværksætte hjælp tilpasset dig.

 

Har du mistanke om demens, og har du brug for rådgivning og vejledning om demenssygdomme, så kontakt os. Se kontaktoplysninger i højre side.

Pårørendegruppe for pårørende til hjemmeboende borgere med demens

Vi mødes ca. hver 6. uge fra kl. 19-21 på Præstø Multicenter, Rosagervej 37, 4720 Præstø.

Det kræver stor tålmodighed, udholdenhed og psykisk overskud at være pårørende til en person med demens.

Der er mange udfordringer i dagligdagen og rolleskift som konsekvens af udviklingen af sygdommen.

Deltagerne har gensidig tavshedspligt, hvorfor der er en tryghed i at være åben med sikkerhed for ikke at blive refereret.

Formålet med gruppen: 

  • at mødes og dele tanker med andre der er i samme situation 
  • at blive hørt og forstået
  • at få viden om demenssygdomme
  • at få støtte og opbakning i at mestre tab og til at tage beslutninger
  • at få mulighed for at skabe nyt netværk.

Ønsker du yderligere information, eller ønsker du at komme i vores gruppe, kan du henvende dig til demenskonsulenten.