Forebyggende hjemmebesøg

Vordingborg kommune kan tilbyde dig et besøg allerede fra det 65. år, hvis du har brug for råd og vejledning eller har specifikke ting eller problemstillinger i dit liv du ønsker at drøfte med os.

Er du 75 år vil du få indbydelse fra det forebyggende team til et informationsmøde, eller du vil kunne få et forebyggende hjemmebesøg.

Er du 76-79 år vil du blive tilbudt at deltage i temamøder, men du vil stadig kunne få et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere i Vordingborg kommune, som er fyldt 80 år får tilbud pr. brev om et årligt besøg af en af kommunens forebyggelseskonsulenter.

 

Hvorfor sige ja til et besøg

Der er i dag stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er selv at gøre en aktiv indsats for at vedligeholde sit funktionsniveau og helbred. Vi lever længere og vil gerne kunne fastholde en hverdag med så god en livskvalitet som muligt, allerhelst hvor vi det meste af tiden er uafhængige af andres hjælp.

Du behøver ikke nødvendigvis at have konkrete problemer i din tilværelse for at få glæde af et forebyggende hjemmebesøg.

Hvem kommer på besøg

En af kommunens forebyggelseskonsulenter der har en sundhedsfaglig uddannelse. Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Hvad er formålet med besøget?

At støtte borgeren til at få et godt seniorliv ved at:

  • Yde råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme.
  • Yde råd og vejledning om kommunens og privates servicetilbud.
  • Yde råd og vejledning om kommunens aktivitets og bevægelsestilbud.
  • Støtte til at gøre brug af egne ressourcer.
  • Støtte til at bevare eller styrke sociale netværk.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side