Handicapkørsel

Individuel handicapkørsel (flexhandicap)

 • For at komme med i ordningen skal du printe og udfylde et ansøgningsskema, som sendes til kommunens kørselskontor.
 • Du kan også få ansøgningsskemaet udleveret i Borgerservice eller på Kørselskontoret.
 • Hvis vi kan godkende din ansøgning, videresender vi den til Flextrafik, som derefter sender dig et velkomstbrev med flere informationer om ordningen.
 • Det er Flextrafik, der sørger for selve kørslen.
 • Du kan læse mere om ordningen hos Flextrafik

Hvem kan komme med i ordningen?

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Have fast bopæl i Vordingborg Kommune.
 • Være så stærkt bevægelseshæmmet eller så stærk dement, så almindelig kollektiv trafik ikke kan benyttes.
 • Have nedsat gangfunktion, der berettiger til ganghjælpemiddel, f.eks. kørestol, rollator gangstativ eller albuestokke. Disse skal være udleveret af det offentlige.
 • Handicappet skal vare mere end 12 måneder.

 

Hvad kan du køre til?

 • Du kan kun bruge handicapkørsel til fritidsformål. Det er for eksempel besøg hos venner og familie, indkøb, frisør, idrætsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter.
 • Kørselsordningen dækker hele Movias område - det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer.
 • Flextrafik hjælper dig gerne med at bestille en rejse til det øvrige Danmark. Se nærmere på Flextrafiks hjemmeside.
 • Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.
 • Hvis du skal til behandling hos en læge, tandlæge, fysioterapi eller på hospitalet, skal du undersøge om kørslen dækkes af din kommune eller region. Hvis kørslen ikke dækkes af kommunen eller regionen, kan du benytte din handicapkørselsordning.

 

Hvad koster det og hvor meget kan du køre?

 • En del af udgiften til handicapkørsel skal du selv betale.
 • Du kan se de gældende priser hos Flextrafik.
 • Du kan køre 104 ture pr. år.
 • Der bevilliges ikke ekstra ture udover de 104 ture.
 • Ved behov for ekstra ture henviser vi til Flextur eller taxa. 

 

Hvordan bestiller jeg ture?

 • Du kan bestille kørsel hos Flextrafik alle dage kl. 8:00-18:00 på telefonnummer 70 26 27 27 eller du kan bestille online på Flextrafiks hjemmeside.
 • Kørsel skal bestilles mindst to timer i forvejen.

 

Må jeg have ledsagere med?

 • Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 % af turens pris.
 • Du skal huske at oplyse om, at du har en ledsager med.

Du må gratis medtage:

 • To børn under 12 år.
 • Fører- eller servicehund.
 • En hund eller andet dyr i taske eller kurv.
 • To stk. hjælpemidler (dog kun én eldreven kørestol/minicrosser).
 • Højst en kuffert og et styk håndbagage.