Hvem kan komme med i ordningen?

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Have fast bopæl i Vordingborg Kommune.
  • Være så stærkt bevægelseshæmmet eller så stærk dement, så almindelig kollektiv trafik ikke kan benyttes.
  • Have nedsat gangfunktion, der berettiger til ganghjælpemiddel, f.eks. kørestol, rollator gangstativ eller albuestokke. Disse skal være udleveret af det offentlige.
  • Handicappet skal vare mere end 12 måneder.