Sagsbehandling

  • Det er Hjælpemiddelteamet i Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.
  • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.
  • Sagsbehandlingstiden er op til to måneder.
  • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges.
  • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på to måneder overskrides.
  • Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel.
  • Inden vi træffer en afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.

 

 Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side