Nødkald

  • Hvis du på grund af sygdom eller en funktionsnedsættelse har brug for at kunne kalde akut hjælp, er der mulighed for at låne et nødkaldeapparat af kommunen.

  • Du kan med et tryk på en knap komme i kontakt med kommunens hjemmepleje og få hjælp i nødsituationer.

  • Du skal kunne betjene apparatet.

  • Du skal have en fastnets telefonforbindelse.

  • Hjemmeplejen skal have en nøgle, så de kan få adgang til dit hjem.