Plejecentre

  • Plejecentrene er udgangspunktet for de lokale servicetilbud og base for alt personale, der gør tjeneste i distriktet. Distrikterne er opkaldt efter plejecentrene.
  • Til hvert distrikt hører et plejecenter og et lokalområde.
  • Plejeboligerne ligger i plejecentre, og der er tilknyttet fast personale, som hjælper med personlige og praktiske opgaver.
  • Du kan visiteres til en plejebolig, hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er så nedsat, at du har et omfattende og varigt behov for pleje, støtte og samvær, som ikke kan dækkes af hjælp i eget hjem.
  • Distriktslederne er ansvarlige for ledelse i distriktet dvs. for hjemmepleje, sygepleje og tilknyttede plejecenter/plejecentre, samt aktivitetscentre eller daghjem.

BEMÆRK! Kortet angiver pt. ikke distrikterne på Møn korrekt. Der er to distrikter på Møn, Bogø og Nyord.

Se kortet i fuld størrelse.

Se en gadefortegnelse til distrikterne

Udfyld skemaet og send det til Vordingborg Kommune, Afdeling for Pleje og Omsorg.

Ansøgning om plejebolig (udfyldes elektronisk)
Skemaet udfyldes, printes, underskrives og sendes med post til Afdeling for Pleje og Omsorg (bemærk: Dine indtastninger gemmes ikke i filen) 

Hent et ansøgningsskema til udfyldelse i hånden (printes og udfyldes med pen) eller kontakt Visitationsenheden for mere information (se oplysningerne i højre side).

Rosenvang

Gå til plejecenter Rosenvang

Sankelmarksvej 6
4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 22 00

Leder: Ulla Krøger, ulkr@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Solvang

Gå til plejecenter Solvang

Orevej 33
4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 99
Leder: Gitte Andersen, gitj@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Vintersbølle

Vintersbølle Strand

Gå til plejecenter Vintersbølle

Vintersbølle Strand 1
4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 39 39
Leder: Bo Petersen, bopn@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten 

Solhøj

Gå til plejecenter Solhøj

Ørslevvej 274
4735 Mern

Tlf. 55 36 45 45
Leder: Margit Skov, msk@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Præstø Multicenter

Præstø Multicenter

Gå til plejecenter Præstø Multicenter

Rosagervej 37
4720 Præstø

Tlf. 55 36 31 15
Leder: Helle Hansen, helle@vordingborg.dk

 

Se plejehjemsoversigten

Aggerhus

Gå til plejecenter Aggerhus

Parkvej 1
4720 Præstø

Tlf. 55 36 30 90
Leder: Helle Hansen, helle@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Skovbo

Gå til plejecenter Skovbo

Gl. Vordingborgvej 43
4772 Langebæk

Tlf. 55 36 44 00
Leder: Margit Skov, msk@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Ulvsund

Gå til plejecenter Ulvsund

Kornvej 40
4780 Stege

Tlf. 55 36 46 16

Leder: Susanne Winther, suswin@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten

Fanefjord

Gå til plejecenter Fanefjord

Fanefjord Haven 1
4792 Askeby

Tlf. 55 36 40 50

Se Plejehjemsoversigten

Klintholm Havn

Gå til plejecenter Klintholm Havn

Sildemarken 2
4791 Borre

Tlf. 55 36 32 36

Leder: Helene Kvist, helkvi@vordingborg.dk

 

Se Plejehjemsoversigten