Socialpædagogisk støtte

  • Du kan søge om socialpædagogisk støtte, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer.
  • Du kan nedenfor læse mere om socialpædagogisk støtte til forskellige målgrupper.
  • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard, lovgivningen der danner baggrund for en eventuel bevilling og diverse skrivelser og foldere.
  • Du skal kontakte Psykiatri og Handicap,  hvis du vil søge om socialpædagogisk støtte  - se kontaktoplysninger i boksen til højre.
  • Sagsbehandlingstiden er op til 3 uger fra vi modtager din ansøgning.
  • Hvis du får bevilget socialpædagogisk støtte, vil du blive kontaktet af teamkoordinatoren for teamet, så I kan aftale, hvornår støtten påbegyndes. 

 

Autismecenter Storstrøm

Autismecentret yder socialpædagogisk støtte til voksne med autisme.  

Du kan læse mere om de udegående teams på Autismecentrets hjemmeside.

Bo og Naboskab Præstø

Bo og Naboskabet yder socialpædagogisk støtte til voksne udviklingshæmmede borgere i Præstø og nærmeste omegn.

Du kan læse mere om de udegående teams på Bo og Naboskabets hjemmeside.

 

 

Bo og Naboskab Vordingborg-Møn

Bo og Naboskabet yder socialpædagogisk støtte til voksne udviklingshæmmede borgere i Vordingborg og nærmeste omegn (Ore, Nyråd, Ørslev, Mern, Neder Vindinge og Lundby) samt på Møn (i Stege).

Du kan læse mere om de udegående teams på Bo og Naboskabets hjemmeside.

Center for Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien yder socialpædagogisk støtte til voksne sindslidende og socialt udsatte i Vordingborg Kommune. 

Du kan læse mere om de udegående teams på Center for Socialpsykiatris hjemmeside.