Magtanvendelser

  • Den personlige frihed er i følge grundloven ukrænkelig.
  • Serviceloven beskriver muligheden for brug af magt i enkelte særlige tilfælde og på meget afgrænsede områder.
  • Bestemmelserne om brug af magt er udarbejdet for at øge retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til selv at tage vare på egen tilværelse.
  • Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, men samtidig har kommunen pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt hos mennesker med betydelig nedsat psykisk funktionsevne.
  • I sjældne tilfælde er hverken motivation, pædagogisk indsats, omsorg eller pleje tilstrækkeligt for at gennemføre omsorgen, og det kan være nødvendigt at anvende magt.
  • Medarbejderne skal konstant forholde sig til borgerens ret til selvbestemmelse og pligten til at undgå omsorgssvigt.
  • Tvangsbehandlinger er ikke omfattet af servicelovens bestemmelser og må aldrig foregå i kommunens regi men udelukkende i behandlingspsykiatrien. 
  • Du kan i boksen "Læs mere" blandt andet finde lovgivningen om magtanvendelser, Psykiatri og Handicaps vejledning, som er blevet godkendt af Psykiatriudvalget den 30. november 2011 og kommunens ansøgningsskema om brug af magt.

 

 Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side