Tilsyn på tilbud til borgere med særlige behov

 • Socialtilsyn Øst har ansvaret for godkendelse af og tilsyn med de sociale botilbud i Vordingborg Kommune.
 • Socialtilsynet foretager en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn.
 • Socialtilsynet benytter en kvalitetsmodel, der omfatter kvalitetskriterier og indikatorer for hvert af de syv overordnede kvalitetstemaer.
 • Kvalitetsmodellen er et dialogredskab, som giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.
 • Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad formålet med indsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives.
 • Følgende temaer bliver gennemgået ved de sociale tilsyn
  • Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse
  • Tema 2: Selvstændighed og relationer 
  • Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater
  • Tema 4: Sundhed og trivsel
  • Tema 5: Organisation og ledelse
  • Tema 6: Kompetencer
  • Tema 7: Fysiske rammer
 • Tilsynsrapporterne for de enkelte tilbud er tilgængelige på tilbuddenes egne hjemmesider eller på Tilbudsportalen
 • Det personrettede tilsyn bliver altid gennemført af borgerens handlekommune.  

Tilsyn før 2014

 • Afdeling for Psykiatri og Handicap i Vordingborg Kommune har indtil udgangen af 2013 gennemført de driftsorienterede tilsyn på alle kommunale og private, midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • I 2013 gennemførte det private firma Revas Aps tilsynene på de kommunale tilbud på vegne af Psykiatri og Handicap.
  Afdeling for Psykiatri og Handicap gennemførte selv tilsynene på de private botilbud. 

 Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side