Hvis du vil benytte et vejareal

  • Hvis du ønsker at benytte et vejareal, f.eks. til at opstille en container, holde en vejfest, lave udendørsservering eller oplagre materialer mv., skal du søge om tilladelse. 
  • Fortove og rabatter er også en del af vejarealet.

 

Hvor skal du søge?

  • Vordingborg Kommune: Hvis du vil benytte et vejareal på kommuneveje og private fællesveje i byerne.
  • Vejdirektoratet: Hvis du vil benytte et vejareal på en statsvej, så skal du kontakte vejdirektoratet.
  • Vejejeren/øvrige vejberettigede: Hvis du skal benytte et vejareal på private fællesveje i landzone.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side