Hvad vil det koste for jer at overtage gadelyset?

  • I skal for det første betale for lysanlægget på jeres vej. Det vil sige lamperne, masterne og ledningerne i jorden. Vi ejer lysanlægget på vejen. Og da vi ikke kan give vores aktiver væk, skal I betale markedsprisen for at overtage det.
  • Prisen for at overtage anlægget vil afhænge af, hvor mange gadelamper der er på vejen, hvilken type lamper, der er tale om, osv. Den enkelte grundejers andel af udgiften afhænger også af, hvor mange I er om at dele udgiften. Vi vil foretage en konkret vurdering af værdien af anlægget på jeres vej, hvis I ønsker at overtage det.
  • Her udover skal I sørge for, at gadelyset på jeres vej kobles fra det øvrige gadelys. I skal kontakte et elselskab, som vil hjælpe jer med det praktiske. I kan forvente en engangsudgift til tilslutningsbidrag og opsætning af målerskab mv., og en løbede udgift til forbrug, vedligeholdelse og evt. forsikring.
  • Elselskabet kan også oplyse jer om, hvad det mere præcist vil koste for jer, at have lys på vejen. I kan forvente, at elselskabet vil stile krav om, at I opretter et gadelav eller grundejerforening.