Hvorfor skal gadelyset på private fællesveje overdrages til grundejerne?

  • Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede i december 2015, at kommunen ikke længere vil betale for gadelys på private fællesveje fra 2017.
  • Teknik og Miljøudvalget har på mødet den 6. april 2016 besluttet, hvordan gadelyset skal overdrages.
  • Kommunen vil som udgangspunkt ikke kræve, at der er lys på private fællesveje.
  • Ejerne af de ejendomme, som grænser op til en privat fællesvej, får derfor tilbud om at overtage gadelyset på vejen.
  • Hvis grundejerne ikke vil overtage gadelyset, fjerner vi det fra vejen.