Trafiksikkerhed

Vi er så heldige at vi har vi har et trafiksikkerhedsråd, som alle arbejder hen imod mere sikker trafik for alle der færdes i Vordingborg Kommune.
Færre uheld i trafikken har en høj prioritet i Vordingborg Kommune. Vores helt store mål er, at så få mennesker som muligt, skal opleve personlige og menneskelige tab på grund af trafikuheld. Ved at nedbringe antallet af trafikuheld, nedbringer vi også omkostningerne for samfundet. 

Trafiksikkerhedsrådet

Trafiksikkerhedsrådet består af følgende medlemmer:            

  • Michael Larsen (formand)
  • Bo Manderup (næstformand)
  • Jens Chr. Laursen,  Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
  • Ditte Frederiksen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
  • Lise Hansen Thorsen, Chef for Afdeling for Trafik, Park og Havne
  • Bjarke Peter Jensen, Afdeling for Dagtilbud og Skoler
  • Helle Nørgaard, Afdeling for Trafik, Park og Havne
  • Leif Kronblad (sekretær), Afdeling for Trafik, Park og Havne

Trafiktællinger

Vi fortager jævnligt trafiktællinger rundt omkring i hele kommunen. Du kan se hvor på kortet herunder:

se trafiktællinger foretaget i Vordingborg Kommune

Cykelstiplan