Trafiksikkerhed

  • Færre uheld i trafikken har en høj prioritet i Vordingborg Kommune. 
  • Vores mål er, at så få mennesker som muligt skal opleve personlige og menneskelige tab på grund af trafikuheld. 
  • Ved at nedbringe antallet af trafikuheld nedbringer vi også omkostningerne for samfundet og Vordingborg kommune. 
  • se trafiktællinger foretaget i Vordingborg Kommune

Cykelstiplan