Trafiksikkerhed

  • Færre uheld i trafikken har en høj prioritet i Vordingborg Kommune. 
  • Vores mål er, at så få mennesker som muligt skal opleve personlige og menneskelige tab på grund af trafikuheld. 
  • Ved at nedbringe antallet af trafikuheld nedbringer vi også omkostningerne for samfundet og Vordingborg kommune. 
  • se trafiktællinger foretaget i Vordingborg Kommune

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplanen er opdelt i to dele:

  • Teknisk baggrundsrapport
    som redegør for, hvilke indsatsområder der skal fokuseres på i kommunen. Det sker på baggrund af en kortlægning af registrerede uheld og dialogmøder med lokalrådene.
  • Handlingsplan
    som i en mere letlæselig form fortæller, hvilke indsatsområder og tiltag man er nået frem til i baggrundsrapporten.

CykelstiplanDu vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side