Miljøvurdering

VVM

  • Etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2 skal skriftligt anmeldes til os.
  • Virksomheder på bilag 2, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, skal til anmeldelsen benytte Byg og Miljø.

Anmeld VVM for godkendespligtige virksomheder

  • Øvrige anlæg skal til anmeldelsen benytte Byg og Miljø efter 1. marts 2017.

Anmeld VVM - øvrige anlæg

 

Miljøvurdering

  • Offentlige planer som kommuneplaner, sektorplaner og lokalplaner gennemgår en miljøvurdering.
  • Du kan læse miljøvurderingen i de enkelte planer.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side