Taxi

TAXI TILLADELSER

  •          Kommunalbestyrelsen har fastsat et loft på 51 taxibevillinger, som alle er uddelt
  •          Der er derfor i øjeblikket ingen ledige taxibevillinger i Vordingborg kommune

BESTILLINGSKONTORER

  •          Kommunalbestyrelsen har godkendt oprettelse af 3 bestillingskontor i Vordingborg kommune
  •          Vedtægter for de bestillingskontorer, som har oprettet sig med mindst 10 tilmeldte taxibevillinger kan ses i højremargin
  •          Vordingborg Kommunes kørselskontor udsteder taxabevillinger, bevillingspladser, toldattester, førerkort og trafikbøger.
  •          Eventuelle klager over taxabetjeningen i kommunen skal sendes til Afdeling for Trafik, Park og Havne.