Erhvervs- og fiskerihavn

Erhverv

Fiskeri

  • Klintholm Havn er en aktiv fiskerihavn, som i perioder modtager store landinger af både sild og torsk.
  • Indsejlingen og yderhavnen oprenses, så der altid er en vanddybde på 4 m. Det betyder, at også større skibe jævnligt anløber fiskerihavnen. Det er en god ide at reservere kajplads forud for anløb.
  • Om sommeren når fiskeriet går lidt i dvale, bruges fiskerihavnen også til de mange anløb af gæstesejlere, som hvert år besøger Klintholm Havn.
  • For fartøjer, som ikke kan henføres til fisker- / lystfartøj og som er henvist til fiskerihavn eller lystbådehavnen af havnefogeden, er afgiften i henhold til Vordingborg Vesthavns takstblad vedrørende skibs- og vareafgifter.
  • Disse afgifter er ekskl. 25% moms. Hvis du vil se hele takstregulativet for erhvervsfartøjer, kan du se det i linkboksen til højre.