Høringer og annonceringer

Landbrug

Eventuelle bemærkninger til tillægget skal fremsendes til landbrugsgruppen senest mandag den 9. juli 2018

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 14. juni til den 12. juli 2018

Klagefristen løber fra den 12. juni til den 10. juli 2018

Klagefristen løber fra den 6. juni til den 4. juli 2018

Klagefristen løber fra den 5. juni til den 3. juli 2018

Klagefristen løber fra den 23. maj til den 20. juni 2018

Klagefristen løber fra d. 18. maj til d.15. juni 2018.

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Indsigelsesperioden løber fra den 5. marts 2018 til den 5. april 2018

Planer

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra den 18. juni til den 10. august 2018

Høringsperioden løber fra den 13. juni til den 18. juli 2018

Høringsperioden løber fra den 9. maj til den 4. juli 2018

Høringssvar kan sendes til: 
tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Vedtagne planer

  • Ingen aktuelle

Virksomheder

Klagefristen løber fra den 31. maj til den 28. juni 2018