Høringer og annonceringer

Affaldsregulativ

Regulativ for erhvervsaffald i høring

Vordingborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald er i høring fra den 6. april 2018 til 4. maj 2018.

Regulativ for erhvervsaffald er i høringsudkastet ajourført med gældende lovgivning. Desuden er der foretaget opdateringer for at bringe regulativerne for erhvervsaffald og husholdningsaffald i overensstemmelse.

Regulativet skaber mulighed for at erhverv, herunder kommunale institutioner, kan benytte de kommunale indsamlingsordninger beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald 2018, hvor det er muligt. Herudover er der en række redaktionelle ændringer og sammenskrivninger.

Regulativet indeholder generelle anvisninger af ikke-genanvendeligt erhvervsaffald til hovedsageligt AffaldPlus’ modtageanlæg.

Regulativet skal træde i kraft 1. oktober 2018.

Læs forslaget til nyt Regulativ for erhvervsaffald 2018.

Har du kommentarer til regulativet skal de sendes til affald@vordingborg.dk.

Kommentarerne skal være Vordingborg Kommune i hænde senest fredag den 4. maj 2018. 

 

 

Landbrug

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal fremsendes til landbrugsgruppen senest den 4. maj 2018.

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 12. april til den 10. maj 2018

Klagefristen løber fra den 9. april til den 7. maj 2018

Klagefristen løber fra den 6. april til den 7. maj 2018

Klagefristen løber fra den 5. april til den 3. maj 2018

Klagefristen løber fra den 4. april til den 2. maj 2018

 Klagefristen løber fra den 23. marts til den 20. april 2018

Klagefristen løber fra den 21. marts til den 18. april 2018

Klagefristen løber fra den 19. marts til den 16. april 2018

Klagefristen løber fra den 14. marts til den 11. april 2018

Klagefristen løber fra den 13. marts til den 10. april 2018

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Indsigelsesperioden løber fra den 5. marts 2018 til den 5. april 2018

Vandløb og søer

Bemyndigelsen gælder fra den 4. april til den 4. maj 2018

 Bemyndigelsen gælder fra den 26. februar til den 1. juni 2018

Virksomheder

Klagefristen løber fra den 9. april til den 7. maj 2018

VVM

Klagefristen løber fra den 28. marts til den 25. april 2018