Høringer og annonceringer

Landbrug

Klagefristen løber fra den 12 februar til den 12. marts 2018

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal fremsendes til landbrugsgruppen senest den 12. marts 2018.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal fremsendes til landbrugsgruppen senest den 12. februar 2018.

Eventuelle bemærkninger til udkastene skal fremsendes til landbrugsgruppen senest den 26. februar 2018.

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 16. februar til den 16. marts 2018

Klagefristen løber fra den 15. februar til den 15. marts 2018

Klagefristen løber fra den 30. januar til den 27. februar 2018

Klagefristen løber fra den 29. januar til den 26. februar 2018

Planer

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra den 12. februar til den 3. april 2018

Høringsperioden løber fra den 10. januar til den 7. marts 2018

Høringsperioden løber fra den 20. december 2017 til den 28. februar 2018

 

Vedtagne planer

  • Ingen aktuelle

Vandindvinding

  • Møn ny vandværk - ansøgning om etablering af nyt vandværk
    Vordingborg Forsyning Vand A/S søger om at etablere et nyt vandværk til erstatning for Stege og Frenderup vandværker.
    Vandværket etableres på matrikelnr. 6e Nr. Frenderup By, Damsholte, Frenderupgade 12B, 4780 Stege.
    Vandværket skal forsyne Stege By med drikkevand og får en kapacitet på 70 m3/t.

Bemærkninger til ansøgningen sender du til vandgruppen@vordingborg.dk senest den 5. februar 2018

Klagefristen løber fra den 10. januar 2018 til den 7. februar 2018

Vandløb og søer

Projektforslaget er i høring til og med mandag den 26. februar 2018

Bemyndigelse til at tælle gydebanker løber fra den 1. januar til den 1. april 2018