Høringer og annonceringer

Landbrug

 Klagefristen løber fra den 27. august til den 24. september 2018

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 21. september til den 19. oktober 2018

Klagefristen løber fra den 18. september til den 16. oktober 2018

Klagefristen løber fra den 14. september til den 12. oktober 2018.

Klageristen løber fra den 11. september til den 9. oktober 2018

Klagefristen løber fra den 6. september til den 4. oktober 2018

Klagefristen løber fra den 31. august til den 28. september 2018

Klagefristen løber fra den 30. august til den 27.september 2018

Klagefristen løber fra den 27. august til den 24. september

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Indsigelsesperioden udløber den 26. juli 2018

Indsigelsesperioden udløber den 29. juli 2018

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idéoplæg

Høringen løber til den 12. oktober 2018

Høringen løber til den 5. oktober 2018

Vis stort kort

Høringen løber fra den 23. august til den 28. september 2018

Evt. idéer, forslag og bemærkninger sendes til:
tekpost@vordingborg.dk eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Planer i forslag

  • Ingen aktuelle i øjeblikket

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Vedtagne planer

Klageperioden løber til den 24. oktober 2018

Klageperioden løber til den 5. oktober 2018

Klageperioden løber til den 18. september 2018

Klageperioden løber til den 14. september 2018

Vandløb og søer

Klagefristen løber fra den 3. september til den 2. oktober 2018

Høringssvar skal sendes til vandloeb@vordingborg.dk senest den 21. september 2018

Klagefristen løber fra den 17. august til den 17. september 2018

Klagefristen løber fra den 10. august til den 10. september 2018

Virksomheder

  Klagefristen løber fra den 14. september til den 12. oktober 2018