Affaldsregulativ

Regulativ for erhvervsaffald i høring

Vordingborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald er i høring fra den 6. april 2018 til 4. maj 2018.

Regulativ for erhvervsaffald er i høringsudkastet ajourført med gældende lovgivning. Desuden er der foretaget opdateringer for at bringe regulativerne for erhvervsaffald og husholdningsaffald i overensstemmelse.

Regulativet skaber mulighed for at erhverv, herunder kommunale institutioner, kan benytte de kommunale indsamlingsordninger beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald 2018, hvor det er muligt. Herudover er der en række redaktionelle ændringer og sammenskrivninger.

Regulativet indeholder generelle anvisninger af ikke-genanvendeligt erhvervsaffald til hovedsageligt AffaldPlus’ modtageanlæg.

Regulativet skal træde i kraft 1. oktober 2018.

Læs forslaget til nyt Regulativ for erhvervsaffald 2018.

Har du kommentarer til regulativet skal de sendes til affald@vordingborg.dk.

Kommentarerne skal være Vordingborg Kommune i hænde senest fredag den 4. maj 2018.