Høring budget 2019-22

  1. Økonomisk overblik
  2. Budgetsammendrag
  3. Budgetforslag med fagudvalgenes forslag til reduktioner og udvidelser
  4. Investeringsoversigt 2019-2022 inkl. nye anlægsønsker, som både viser de anlægsprojekter der allerede er afsat i flerårsbudgettet samt de forslag til forøgede bevillinger eller helt nye anlægsprojekter

Fristen for høring er torsdag den 20. september 2018 kl. 12.00 og høringssvar vil indgå i Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

Høringssvar skal sendes på mail til:

Høringssvar budget 2019-22

Det kan bemærkes at de oversigter der formentlig har størst interesse for de høringsberettigede parter er oversigten med budgetforslag, der både indeholder reduktioner og udvidelser, således er det ikke nødvendigt at læse hele materialet igennem.

Derudover gøres opmærksom på at de høringssvar der allerede er indsendt til de politiske udvalg, vil blive medsendt til Kommunalbestyrelsen til 1. behandlingen af budget 2019-22, hvorfor det ikke er nødvendigt at indsende dem igen.