Aflæsning af vandmåler

Nu er det tid til at aflæse din vandmåler, hvis du er tilknyttet et privat vandværk eller har egen brønd.

Aflæsningen af din vandmåler bruges til at afregne spildevandsafgift til staten, vandafgift samt statsafgift af vand.

For at kunne fastsætte dit virkelige vandforbrug til afregning over ejendomsskatten næste år, skal du aflæse din vandmåler senest den 31. oktober 2017. 

Indberetningen af din aflæsning skal ske senest den 4. november 2017 og kan ske over tlf., internettet eller med post.

Du finder kort til indberetning, online link til indberetning og flere oplysninger her