Vandhuset et skridt nærmere åbning

Arbejdet med at udbedre de fejl som er fundet ved et syn og skøn er nu igangsat.
Læs hele nyheden

Uddybningsarbejdet ved Vordingborg Havn genoptages

Efter en pause på et par måneder genoptages uddybningsarbejdet.
Læs hele nyheden

Bredbåndspulje 2018 åbnet

Frem til 31. oktober kan der søges tilskud fra bredbåndspuljen.
Læs hele nyheden

Vilde Vulkaner klar til endnu en fest

Tirsdag den 3. juli kl. 15.00 flytter de første forventningsfulde børn ind på Vilde Vulkaners lejrområde
Læs hele nyheden

Fra ældre parcelhus til moderne familiehus

Forsøg om at modernisere ældre parcelhuse med vandudsigt i Præstø.
Læs hele nyheden

Kortlægning af vilde bier på Møn

Et forskningsprojekt skal klarlægge hvilke bier der er på Møn.
Læs hele nyheden

Sommerferie på Avnø 2018

Kom ud og leg med naturnørderne ved Avnø Naturcenter.
Læs hele nyheden

En formand takker af

Farid Faizi, der er formand for Integrationsrådet, takker af efter 10 år.
Læs hele nyheden

Smil og småfolk

Sundhedsplejen har med succes lavet en særlig mødregruppe for unge mødre under 25 år.
Læs hele nyheden

Bygningskulturens dag 2018

Det årlige arrangement om bygnings- og landskabskultur i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder sommerferie

Nyhedsbrevet går på sommerferie, men er tilbage i august.
Læs hele nyheden

Ingen afbrændingsforbud frem mod Sankt Hans

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har valgt ikke at indføre afbrændingsforbud.
Læs hele nyheden

Kør gratis med bus til Klintholm havn og med sommerbussen

Når det nye bytorv i Klintholm Havn indvies kan du køre gratis med bus.
Læs hele nyheden

Kajen på Sydhavnen afspærres

Fra uge 26 afspærres den østlige del. I uge 29 afspærres den vestlige.
Læs hele nyheden

Analyse af administrationsudgifter

Vordingborg Kommune ligger under landsgennemsnittet på brugen af udgifter til administration og ledelse.
Læs hele nyheden

Kommunen går 1 plads frem i erhvervsundersøgelse

Fremgangen skyldes bl.a. kortere sagsbehandlingstider på byggesager.
Læs hele nyheden

Hvem skal være årets frivillig 2018

Det Frivillige Samråd vil igen i år hædre en frivillig eller en gruppe af frivillige, der gør en forskel for andre.
Læs hele nyheden

Vandugen stod også i tændernes tegn

Tandplejen havde to særdeles velbesøgte, men også mere utraditionelle indslag under Vandugen.
Læs hele nyheden

Er du mellem to uddannelser?

Så er der nogle krav du skal opfylde, hvis du skal have forsørgelse.
Læs hele nyheden

Ny natur- og miljøpolitik

FN’s verdensmål danner ny ramme for kommunens natur- og miljøpolitik.
Læs hele nyheden

Mindre tang på strandene

Udvalg ønsker, at der fjernes mere tang fra badestrandene.
Læs hele nyheden

Politikerne ønsker fortsat flere og velholdte toiletter

Revideret handleplan for renovering og etablering af toiletter.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 25

I denne uge er der nyt fra kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Aftale om frivillig drift af kommunale grønne arealer

Aftale giver nemmere forventningsafstemning.
Læs hele nyheden

Turen går til Slotshaven på Møn

Integrationsrådet inviterer alle til naturdag søndag den 24. juni.
Læs hele nyheden

Stærke overvægtstilbud til børn og unge

Blandt andet nyt, spændende forløb for børn og unge med svær overvægt.
Læs hele nyheden

FN Verdensmål og Vordingborg

FN’s verdensmål bliver en ny ramme for kommunens natur- og miljøpolitik.
Læs hele nyheden

VANDUGE med mange aktiviteter på, under og ved vandet

Vordingborg Kommune sætter fokus på vandet og de muligheder det giver.
Læs hele nyheden

Skattekort til oplevelser over og under vandet

9. juni lancerer Vordingborg Kommune Danmarks første blå skattekort.
Læs hele nyheden

Stege på den anden ende

Uge 24 byder på mange spændende oplevelser i anledning af Steges 750 års jubilæum.
Læs hele nyheden

FN topmøder viser film fra Møn

Møn Biosfære er en af 30 udvalgte biosfæreområder, som skal præsenteres på FN topmøder i New York.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 23

I denne uge er der nyt fra syv politiske udvalg.
Læs hele nyheden

Vordingborg kommune nedsætter Udsatteråd

Nu er indsatsen for at finde borgere til Udsatterådet sat i gang.
Læs hele nyheden

Gør vi det rigtigt og får vi mest ud af ressourserne

Hænger støtten til foreninger og frivillige sammen med vision og strategi.
Læs hele nyheden

Borgerservice Vordingborg og Jobcenter lukket den 15. juni.

Borgerservice Vordingborg og Jobcenter holder lukket fredag den 15. juni.
Læs hele nyheden

Forbedring og anlæg af nye stier

Frem til sommerferien vil der ske forbedringer og færdiggørelse af stier i Præstø, Klintholm og Kalvehave.
Læs hele nyheden

Uddannelsesparathed

Skolerne har etableret en styregruppe for at sikre fælles UPV-indsatser.
Læs hele nyheden

Ekstra træningsmuligheder for talenter

Støtte til to gange ugentlig morgentræning for udvalgte talenter.
Læs hele nyheden

Borgermøde om den kommunale økonomi

Kom og sæt dit præg på kommunens budget, visioner og strategier.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 22

I denne uge er der nyt fra kommunalbestyrelsen samt syv politiske udvalg.
Læs hele nyheden

Flot 3. plads til Jobcenter

Fra en 38. plads til en 3. plads i LO's sammenligning af jobcentrenes indsats.
Læs hele nyheden

Hjælpende hånd til kunstgræsbaner

Udvalg ønsker afsatte penge frigivet allerede i år.
Læs hele nyheden

Vil du fortsat modtage nyhedsbrevet

Du skal intet gøre, hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsbrevet.
Læs hele nyheden

Fortsat vækstvejledning

Væksthus Sjælland bliver fremover til et erhvervshus, men bibeholder sin placering i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Vil du fortsat modtage nyhedsbrevet

Du skal intet gøre, hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsbrevet.
Læs hele nyheden

Udvalg klar med anbefalinger til skoleområde

Der er anbefalinger nok at arbejde med i det næste lange stykke tid.
Læs hele nyheden

Nye åbningstider i Borgerservice

Møn og Præstø Bibliotek og Borgerservice har fået nye åbningstider.
Læs hele nyheden

17 borgere mødte borgmesteren

Stor lyst til at møde borgmesteren, da han tog hul på ansigt til ansigt møder.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 21

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og to politiske udvalg.
Læs hele nyheden

4 mio kr. til måltidsoplevelser

Øget åbningstid i caféer, flere elever, demensprojekt og medhjælp til udekørende nattevagt.
Læs hele nyheden

Ungeteamet holder lukket

Tirsdag d. 29. maj og onsdag d. 30. maj træffes ungeteamet ikke.
Læs hele nyheden

Den bedste naturoplevelse i dit nærområde?

Byd ind og vind en unik "Vild Mad" oplevelse.
Læs hele nyheden

Velfungerende ældrepleje

En analyse af Kommunens ældreområde viser, at det er både veldrevet og velfungerende.
Læs hele nyheden

Borgerservice Møn lukket fredag den 18. maj

Biblioteket holder åbent med begrænset betjening.
Læs hele nyheden

Flere nye røde løbere på vej

En uddannelsesrute og en panterrute bliver nu også en del af De Røde Løbere.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 20

I denne uge er der nyt fra et politisk udvalg.
Læs hele nyheden

Store cykeldag på M/F IDA lørdag 19. maj

i år er der tilbud om gratis is til deltagerne i Store Cykeldag.
Læs hele nyheden

Pulje til at styrke integration

Søg om midler til forskellige aktiviteter med fokus på integration.
Læs hele nyheden

IDA sejler igen mellem Bogø og Stubbekøbing

Den 60 år gamle træfærge har startet den nye sæson op.
Læs hele nyheden

Sansehus i Kostræde By er i høring

Forslag til sansehus i høring frem til den 4. juli.
Læs hele nyheden

Dialogmøder fører til handling

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse handler nu på input fra borgere.
Læs hele nyheden

Fortsat udvidet åbningstid

Vordingborg Kommune beholder muligheden for udvidet åbningstid i seks institutioner.
Læs hele nyheden

Udvidelse af Vordingborgskolen

Forslag til Lokalplan for udvidelse af Vordingborgskolen er nu i høring.
Læs hele nyheden

Musikskolens forårskoncerter

15. og 16. maj afvikler musikskolen de traditionelle forårskoncerter.
Læs hele nyheden

Puljemidler til fysiske forbedringer

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har uddelt puljemidler.
Læs hele nyheden

Suppleringsvalg til Seniorrådet

Der skal vælges tre yderligere medlemmer til Seniorrådet.
Læs hele nyheden