7,8 mio. fra Realdania

Realdania støtter udviklingen af stationsområdet i Vordingborg by.
Læs hele nyheden

SMS løsning skal nedbringe fravær

Fire måneders pilotprojekt skal nedbringe fravær i udskolingen.
Læs hele nyheden

Ny køkkenspand til madaffald

Kommunen hjælper affaldssorteringen i gang med en køkkenspand til alle husstande.
Læs hele nyheden

Kulturarkaden er åben igen

Kulturarkaden er genåbnet for alle aktiviteter, men der er fortsat en del oprydning på kontorer.
Læs hele nyheden

Måske gratis morgenkørsel til uddannelsessøgende

Der ansøges om tilskud til et projekt med gratis morgenkørsel.
Læs hele nyheden

Nyt system til anmeldelse af jordflytning

Den 16. april 2018 får vi et nyt digitalt system til anmeldelser af flytning af jord.
Læs hele nyheden

Ny uddannelse til unge i Vordingborg

Grundforløb indenfor teknologi, byggeri og transport tilbydes fra 1. august.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 14

I denne uge er der nyt referat fra alle otte stående politiske udvalg.
Læs hele nyheden

BUTIKKEN ER KOMMET TIL STEGE

Mandag den 26. marts 2018 åbnede Vordingborg Sociale Virksomhed en ny butik i Stege.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 12

I denne uge er der nyt fra kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Påske- og søndagsåbent på genbrugspladserne

AffaldPlus udvider åbningstiden i påsken i år.
Læs hele nyheden

Sommerblomstprogram

Årets sommerblomstprogram bliver et kulturhistorisk blomsterflor og mobile blomsterkugler med pelargonier.
Læs hele nyheden

Husk at indstille skiven

Det en god ide, at tjekke din elektroniske P-skive inden du parkerer din bil.
Læs hele nyheden

Regionen skal beskytte drikkevand på Bogø

Fremtidige problemer skal forebygges.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder påskeferie

Nyhedsbrevet udkommer ikke fredag den 30. marts på grund af påskeferie.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 11

I denne uge er der referat fra eet udvalg og en dagsorden fra kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Nye affaldsbeholdere

Til efteråret bliver det nemmere at komme af med mere affald til genbrug fra din husstand.
Læs hele nyheden

Støtte til projekt ROOM 4.1

Nyt teaterprojekt kombinerer scenekunst med digitale og sociale medier.
Læs hele nyheden

Nyrenoverede toiletter

Borgere, besøgende og turister kan nu få glæde af nyrenoverede toiletter på fire rastepladser i kommunen.
Læs hele nyheden

Dekoration af buslæskur

De unge på Bogø får lov til at dekorere et buslæskur.
Læs hele nyheden

22 nye Nøglepersoner

Nu skal endnu flere spotte og håndtere unge, der oplever problemer med rusmidler.
Læs hele nyheden

VANDUGEN 2018

Nu kan foreninger og ildsjæle melde aktiviteter ind til VANDUGEN, som starter lørdag den 9. juni.
Læs hele nyheden

Lad os nu få en god tone

En samlet kommunalbestyrelse opfordrer til en fri debat i god tone.
Læs hele nyheden

NY SUNDHEDSPROFIL FOR VORDINGBORG KOMMUNE

Vi er blevet lidt mindre sunde viser den nye sundhedsprofil.
Læs hele nyheden

Sjællandsmesterskaber i Gadefodbold

Omkring 200 udsatte og hjemløse dyster den 25. april på Slotstorvet i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Udbud af lejemål - Skipperkroen

Skipperkroen, Havnepladsen 10, i Præstø, skal genudlejes.
Læs hele nyheden

Tilskud fastholdes

Tildeling af aktivitetsmidler til folkeoplysning fastholdes i 2018 på samme niveau som i de seneste 3 år.
Læs hele nyheden

Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen?

150.000 kr. i tilskud til at undersøge mulighederne.
Læs hele nyheden

Invitation til dialog

Book et møde med formand og næstformand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
Læs hele nyheden

Kysten er klar

Nordea fonden uddeler midler. Kom til suppe og snak om hvordan I får fat i midlerne.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 8

I denne uge er der nyt referat fra kommunalbestyrelsen og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Bedre forhold for kitesurferne

Kommunen lejer et stykke jord på Bogø, for at skabe bedre landvilkår for kitesurferne.
Læs hele nyheden

Kommunal glæde over Michelinstjerne

”En restaurant med Michelinstjerne er en styrke for hele kommunen,” siger borgmester Mikael Smed.
Læs hele nyheden

Ungeteamet i Ungecentret har lukket 6. og 7. marts

Kursus gør at ungeteamet må holde lukket i et par dage.
Læs hele nyheden

Lokalplan for Stationsområdet

Kommunalbestyrelsen ser på lokalplansforslag for stationsområdet i marts.
Læs hele nyheden

Åbning af vandhus forsinkes

Det bliver alligevel ikke den 1. marts, at dørene kan slås op til det nye vandhus i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Åbent hus på SOSU

Kom og oplev skolen, der uddanner dig i at styrke andres livskvalitet.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 7

I denne uge er der en ny dagsorden fra kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Udvidelse af DLG i Bårse

Ny planlægning giver DLG i Bårse mulighed for udvidelse på 3½ ha.
Læs hele nyheden

Velkomst til nye værnepligtige

Mandag den 19. februar bydes de nye værnepligtige på Vordingborg kaserne velkommen.
Læs hele nyheden

Første møde i §17 stk. 4 ”skoleudvalg”

Fra nu og frem til maj skal der arbejdes på at højne det faglige niveau og skabe bedre trivsel.
Læs hele nyheden

Fjernvarme til Ørslev

De første forbrugere forventes frivilligt tilsluttet i 2020, og alle i 2021.
Læs hele nyheden

Kontrolgruppen gør en forskel

Kommunens kontrolgruppe har i 2017 opnået et resultat på 6,5 millioner kr.
Læs hele nyheden

Pas på de bløde rabatter

Der arbejdes på at komme udfordringerne til livs og opfordrer bilisterne til at være tålmodige.
Læs hele nyheden

Spændende vinterferie på biblioteket

Se dyrlægen dissekere en gris, lær at trylle og klippe klistre.
Læs hele nyheden

Borgermøde om Ellens Cabaret grunden

Bliv informeret om hvilke muligheder lokalplansforslaget giver for nye boliger.
Læs hele nyheden

Dark Sky Møn og Nyord får årets turismepris

For andet år i træk vandt et turistprojekt i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 5

I denne uge er der referater fra syv fagudvalg samt dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Beskyttelse af grundvand

Behovet for beskyttelse af grundvandet skal undersøges. I 2018 skal der laves indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 4

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen og et fagudvalg samt dagsordener fra syv fagudvalg.
Læs hele nyheden

Tager skarp afstand fra stenkast

Det var mere held end forstand, at ingen kom til skade da sten blev kastet gennem ruderne til Jobcenteret.
Læs hele nyheden

Åbning af Næstvedvej og broen

Fredag den 26. januar 2018 kl. 11.00 åbner vi broen og den nye Næstvedvej. Kom og vær med til at fejre det.
Læs hele nyheden

Byplanprojekt i Klintholm Havn startet

Klintholm Havn skal forskønnes. Arbejde blev indledt den 17. januar med det første spadestik til byplanprojektet ”Stedet Tæller”.
Læs hele nyheden

Øget aktivitet i Vordingborg

Nyt fra Banedanmark om etableringen af ny dobbeltsporet jernbanestrækning i Vordingborg, Masnedsund og Masnedø.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 3

I denne uge er der referat fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt dagsorden fra Kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Indvielse af Vandhus udskydes

Prøver og test af tekniske installationer, prøvesvømning og husets drift generelt flytter indvielsen til 1. marts.
Læs hele nyheden

Juletræet i Præstø står lidt endnu

Træet skal fungere som rekvisit i spillefilmen ”Ninna”, som optages i Præstø i løbet af februar og marts.
Læs hele nyheden

Bier på dagsordenen

Verdens førende bi-forsker og forfatter kommer til Vordingborg for at fortælle, hvordan man kan være med til at hjælpe de vilde bier.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 2

I denne uge er der dagsorden fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt referater fra de faglige udvalg.
Læs hele nyheden

Bibliotekerne har åbent alle ugens dage

Bibliotekerne i Vordingborg Kommune holder nu åbent alle dage fra kl. 7 til 23.
Læs hele nyheden

Nyt rygestopforløb i naturen

Tirsdag d. 30. januar starter et særligt rygestopforløb, der foregår i kommunens unikke natur. Vil du med?
Læs hele nyheden

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom 2018

Ejendomsskattebilletten er på vej.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 1

I denne uge er der dagsordener fra de faglige udvalg.
Læs hele nyheden

Borgermøde om stationsområdet

Få information om de nye muligheder og deltag i dialog om, hvordan vi vil bruge byen.
Læs hele nyheden

Anlæg af ny plads ved Havnevej

Den Røde Plads anlægges ved Havnevej og Vordingborg Nordhavn.
Læs hele nyheden

Trafik, Park og Havne certificeret for arbejdsmiljø

Sundt og sikkert arbejdsmiljø certificeret.
Læs hele nyheden

Broen på Næstvedvej rives ned

Nedrivningen begynder den 4. januar. Trafikanter anbefales at benytte Brovejen, mens arbejdet foregår.
Læs hele nyheden

Frivillige får forsikringsordning

Flere frivillige skal omfattes af en forsikring, når de er frivillige i kommunens opgaveløsning.
Læs hele nyheden

Åbningstider jul og nytår

Se her, hvilke dage vi holder lukket, og find nødtelefonnumre.
Læs hele nyheden

Ny bro på Lundbyvej

Broen, der bærer Lundbyvej over banen har ikke plads til køreledningsanlæg. Banedanmark fjerner broen i to weekender.
Læs hele nyheden

Udvidelse af Bogø Kostskole

Bogø Kostskole har fået dispensation fra lokalplanen til deres tilbygning til hovedbygningen.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder juleferie

Næste nyhedsbrev udkommer først i det nye år.
Læs hele nyheden

Postkasserne på Vordingborg Rådhus

Postkasserne tages ned fra den 28. december til den 2. januar i forbindelse med nytår.
Læs hele nyheden

Klintholm servicehavn for Kriegers Flak

Nye arbejdspladser er på vej til Klintholm Havn.
Læs hele nyheden

5 mio. kroner ekstra til skolerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 5 mio. kroner ekstra til et løft af skolerne.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 50

Der er ny dagsorden fra Kommunalbestyrelsen og Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt referat fra to fagudvalg.
Læs hele nyheden

Skolerne får nye udearealer

Der er i 2018 afsat 2.640.000 kroner til nye og bedre udearealer og legepladser på skolerne.
Læs hele nyheden

Antimobbestrategi godkendt

Folkeskolerne har nu fået en fælles antimobbestrategi.
Læs hele nyheden

Ny affaldsordning i 2018

Fra efteråret 2018 bliver det nemmere at sortere affald. Ny affaldsordning giver flere tømninger og nye affaldsbeholdere.
Læs hele nyheden

Valg til Folkeoplysningsrådet

Den 30. januar 2018 er der valg til Folkeoplysningsrådet i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Mind My Mind

Har du et barn med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, kan I få hjælp via projekt ”Mind My Mind”.
Læs hele nyheden

Arbejdet på Masnedø

Banedanmark har nu startet arbejdet på Masnedø. Det kan give noget støj, men bliver så vidt muligt udført på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18.
Læs hele nyheden

Toiletter lukkes til jul og nytår

På grund af øget risiko for hærværk, lukkes udvalgte toiletter henover jul og nytår.
Læs hele nyheden

Renovation af rør på Nyord

Renoveringen af afvandingsrør på Nyord er sat på pause indtil foråret, når vinteren har sluppet sit tag.
Læs hele nyheden

Opfølgning på første møde i Byforum

Det første møde i Byforum Vordingborg blev holdt den 23. november i ZBC´s lokaler.
Læs hele nyheden

2,7 Mio. KR. til styrket indsats

Vordingborg Kommune har fået tilsagn om 2,7 mio. kr. til at styrke den tidlige indsats overfor sårbare børnefamilier.
Læs hele nyheden

PostNord Danmark Rundt 2018

Vordingborg Kommune får besøg af cykelløbet PostNord Danmark Rundt, når feltet besøger Møn og Vordingborg.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 49

Der er referat fra det konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse og referater fra fem udvalg og dagsordener fra tre udvalg.
Læs hele nyheden

"Sund i naturen" kommune

Nyt projekt skal synliggøre eksisterende og skabe natur- og kulturtilbud for medborgere i sårbare situationer.
Læs hele nyheden

Færgen Ida er gået i vinterhi

En god sæson er slut for Færgen Ida, som nu er på værft så den kan blive klar til 2018-sæsonen.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 48

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen og nye dagsordener for fem udvalg.
Læs hele nyheden

Bliv medlem af lokalt naturråd

Stil op til et lokalt naturråd, der skal rådgive kommunerne om områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort.
Læs hele nyheden

Integrationsrådsvalg 2017

Fristen for at stemme til Integrationsrådsvalget løber frem til den 14. december.
Læs hele nyheden

Rådgivningsoversigt

vordingborg.dk/rådgivning giver et samlet overblik over psykologisk og sundhedsmæssige rådgivningsmuligheder.
Læs hele nyheden

Kommunalvalget den 21. november

Se valgresultater, den nye kommunalbestyrelse og stemmeprocenter.
Læs hele nyheden

Silo på Sydhavnen rives ned

Den gamle silo på Sydhavnen sprænges væk i starten af 2018 og gør plads til nyt byggeri.
Læs hele nyheden

Vi har godt drikkevand

En status på et specifikt pesticid viser intet akut sundhedsskadeligt.
Læs hele nyheden

Stege byjubilæum i 2018

Første skitse til et program for Steges 750 års købstadsjubilæum i 2018 er nu klar.
Læs hele nyheden

Shell rykker ind på Afkørsel 41

DCC Energi har købt et areal på erhvervsarealet Afkørsel 41 med henblik på at opføre en ny Shell station.
Læs hele nyheden

Lemper reglerne for vielser

Nu lempes kravene til dokumentation i forbindelse med vielser af udenlandske par.
Læs hele nyheden

Tilskud til ØGIF

ØGIF får 37.500 kr. til en om- og tilbygning.
Læs hele nyheden

Liv og aktivitet ved Bårse søerne

Økonomi, Planlægning og Udvikling udvalget bevilger 60.000 kr. til udarbejdelse af plan for Bårse Søerne.
Læs hele nyheden

Overrækkelse af Handicapprisen 2017

Handicapprisen overrækkes ved en åben ceremoni fredag den 1.december.
Læs hele nyheden

Robotter, masser af 3D og laserskæring

Lørdag den 18. november kan du i Makerspace Vordingborg lære om programmering af robotter.
Læs hele nyheden

Uddeling af legater

Der er blevet uddelt 16 legatportioner fra to legater.
Læs hele nyheden

Skoleindskrivning

Tiden er nu inde til indskrivning af børn med skolestart i august 2018. Der er deadline den 11. december og du logger ind via borger.dk.
Læs hele nyheden

Kommune stævnet i gammel Langebæk sag

Tidligere plejebarn i Langebæk kræver erstatning for krænkelser.
Læs hele nyheden

Seniorrådsvalg uden afstemning

Med seks opstillede kandidater til Seniorrådet, og plads til ni, kunne valget afgøres uden afstemning.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 45

Der er nyt referat fra fire udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Test-og-Tjek-dag i Stege

Få lavet en gratis, vejledende test i forhold til KOL, diabetes og forkalkning i øjet.
Læs hele nyheden

Ny lokalplan for stationsområdet.

Der planlægges nu for forandringer i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Opførelse af Job og Borgerservice i gang igen

Kontrakt med ny entreprenør har betydet at arbejdet er genoptaget.
Læs hele nyheden

Delebilen Frøen på Jungshoved får 3 år mere

Delebilen Frøen på Jungshoved, som er stillet til rådighed af Vordingborg kommune, fortsætter i 3 år mere.
Læs hele nyheden

Årets Kulturpris 2017

Den 19. januar 2018 uddeles Årets Kulturpris 2017 under temaet "billedkunst".
Læs hele nyheden

10. klasse forbliver en del af ungdomsskolen

Ungdomsskolen løfter 10. klasse elevernes karakterer.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 44

Der er nyt referat fra tre udvalg og dagsorden fra fire udvalg.
Læs hele nyheden

Hurtig sagsbehandling af nye stalde

Vordingborg Kommune er i top 10 på behandlingstid for husdyrgodkendelser.
Læs hele nyheden

Frivillige mentorer til unge

Vil du bruge din liverfaring til at hjælpe unge godt på vej? Så bliv frivillig mentor i Vordingborg Kommunes mentorkorps.
Læs hele nyheden

En Badeanstalt i Stege Bugt

Kom til borgermøde den 9. november og hør mere om lokalplanforslaget ”en badeanstalt i Stege Bugt”.
Læs hele nyheden

Toiletter renoveres

Vordingborg Kommune renoverer kommunens toiletter på fire rastepladser.
Læs hele nyheden

Billedkunst i skoleklubberne

Nyt initiativ skal vække lyst og evner til billedkunst hos skoleelever og pædagoger i skoleklubberne.
Læs hele nyheden

Storstrømsbroen giver mange nye arbejdspladser

Broelementerne skal produceres på Masnedø.
Læs hele nyheden

Valgurnerne kommer tættere på dig

Vordingborg Kommune gør det nemmere at brevstemme til kommunalvalget med nye tiltag.
Læs hele nyheden

Hvordan bygger man en havkajak?

Det kan du høre om på tirsdag den 31. oktober i Kulturarkaden, hvor Makerspace Vordingborg mødes.
Læs hele nyheden

Indstil P-skiven til vintertid

Natten til søndag skifter vi til vintertid, så husk at tjekke om din elektroniske parkeringsskive er indstillet korrekt.
Læs hele nyheden

Udstilling om Vordingborg Havn

Udstilling på Vordingborg Bibliotek viser udviklingen af Vordingborg Havn fra 1940 til nu, hvor havnen skal udvides.
Læs hele nyheden

Biosfæreområdet fejret

I tirsdags fik Vordingborg Kommune overrakt det officielle Møn Biosfæreområde bevis.
Læs hele nyheden

Vintertid på genbrugspladserne

Vordingborg Genbrugsplads har åbent søndag om vinteren. Genbrugspladserne i Præstø og på Møn har ikke.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 41

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen, udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt fra Erhvervsudvalget.
Læs hele nyheden

Vandhus forsinkes i halvanden måned

En underentreprenørs konkurs gør, at Vordingborg kommunes nye vandhus først indvies den 6. februar 2018.
Læs hele nyheden

Brevafstemning til kommunal- og regionsvalg

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionsvalget den 21. november.
Læs hele nyheden

Ren ros til Stege

Hele 98% er tilfredse med renholdelsesstandarden i Stege.
Læs hele nyheden

Udviklingspulje til folkeoplysning

Udviklingspuljen til folkeoplysning er igen åben for ansøgninger.
Læs hele nyheden

Det bliver lettere at få en taxi

Vordingborg kommune har givet tilladelse til, at der kan komme mange flere taxier på gaden.
Læs hele nyheden

Fejring af Møn biosfæreområdet

Kom til gratis koncert i Stege Kirke den 17. oktober, hvor vi fejrer Møn som Danmarks første biosfæreområde.
Læs hele nyheden

Genskaber værdifuld natur

Jungshoved Nor har været igennem et naturprojekt til glæde for orkidéer og andre sjældne planter.
Læs hele nyheden

Brug låget til de flade batterier

Læg dine brugte batterier i en klar pose på låget af din papirbeholder. Så tager skraldemanden dem med til genbrug.
Læs hele nyheden

Biosfærenetværk på Møn

Netværket for nordiske biosfæreområder mødes på Møn i uge 42.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 40

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og alle syv stående udvalg.
Læs hele nyheden

Nye afvandingsrør på Nyord

De nedslidte afvandingsrør på Nyord renoveres fra den 3. oktober og resten af året.
Læs hele nyheden

Sørøvere indtager færgen Ida

I efterårsferien kan du være pirat for en dag på færgen Ida, Bogø Havn og Stubbekøbing Havn.
Læs hele nyheden

Overrækkelse af Integrationspris 2017

Kom til overrækkelse af Integrationsprisen 2017 onsdag den 11. oktober i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Aflæsning af vandmåler

Nu er det tid til at aflæse din vandmåler, hvis du er tilknyttet et privat vandværk eller har egen brønd.
Læs hele nyheden

Lukas Graham spiller på Vilde Vulkaner

Danmarks største børnemusikfestival Vilde Vulkaner Vordingborg præsenterer Lukas Graham som årets hovednavn.
Læs hele nyheden