Udvidelse af DLG i Bårse

Teknik- og Miljøudvalget har igangsat planlægningen for et 3½ ha. stort areal til udvidelse af DLG i Bårse.

DLG i Bårse ønsker at fremtidssikre deres virksomhed gennem udlæg af et større areal mod øst. Teknik- og Miljøudvalget har på den baggrund besluttet at igangsætte den nødvendige planlægning (kommuneplantillæg og lokalplan). Vordingborg Kommune ønsker med planlægningen at sikre DLG’s fremtidige udviklingsmuligheder her i kommunen i forbindelse med virksomhedens eksisterende placering ved Bårse.

Planlægningen vil omfatte et 3½ ha. stort areal øst for virksomheden, så den i fremtiden kan udvide hele vejen frem til rundkørslen mellem Næstvedvej og Københavnsvej/Hovedvejen. DLG’s planer er på kort sigt at udvide de eksisterende lagerhaller, og på længere sigt er der behov for yderligere lagerhaller og en ny vejadgang til Hovedvejen nord for rundkørslen.

Det forventes, at der udsendes et planforslag i starten af 2018, og at virksomheden dermed får mulighed for at foretage udbygningen fra midt på året.