Oversvømmelser på grund af forhøjet vandstand

Der er onsdag aften oversvømmelser flere steder langs kysten. Se hvilke forholdsregler du kan tage.

Vandstanden er steget kraftigt langs Vordingborg Kommunes kyststrækning i løbet af onsdag eftermiddag og aften. Ifølge den seneste prognose vil vandet stige mellem 1,2 og 1,7 meter flere steder.

 

Sandsække kan afhentes:

Husejere med lavtliggende ejendomme, som tidligere har været ramt af oversvømmelser fra havet og vandløb (dvs. ikke pga. af skybrud), kan hente sandsække i Præstø, Stege og Vordingborg onsdag fra kl. 12 på følgende adresser:

  • Præstø: Søtoftsvej 6-8
  • Stege: Sukkerfabrikken
  • Vordingborg: Haminavej 4

 

Bådejere skal være særligt opmærksomme:

Bådejere, som har både i vandet, skal være særligt opmærksomme på at broer og kajanlæg kan komme til at stå under vand og strømmen blive afbrudt. Det er vigtigt, at justere fortøjningerne i takt med at vandstanden stiger. Løsliggende genstande og lavtstående både skal sikres, så de ikke skyller væk. Der kan forventes vand i lavtliggende bygninger på havnene.

 

Akutte skader:

Kontakt Beredskabets vagtcentral på telefon 55 72 08 05

 

Problemer med varme og vand

Læs mere på Vordingborg Forsynings hjemmeside

 

Gode råd til forebyggelse af vandindtrængen

Læs mere: