25. Jun 2018

Grønsund HALV marathon

En rundstrækning på 4,4 km. hvoraf de 2,25 km. løbes langs Grønsund

FAKTA
TIDSPUNKT: d. 24/06. kl. 10
ARRANGØR: Hårbølle Havn
STED: Hårbølle Bro 10, Askeby, 4792 (Se på Google Maps)
kultunaut.dk

Grønsund er farvandet mellem Møn og Falster

Der kan vælges imellem ruter på henholdsvis 4,4 - 8,8 - 13,2 - 17,6 eller 22 km., og underlaget er af skiftede karakter med sand, grusstier, lidt sten og ganske lidt asfalt

Forplejningen vil bestå af chips/saltstænger lidt sødt, samt vand og cola

Pris:
20,- for 4,4 og 8,8
35,- for 13,2 og 17,6
50,- for 22 km

Tilmelding på moenfrahavntilhavn@gmail.com
med oplysning om navn og rutevalg
Betaling på mobilpay 41431558 eller på konto 5479 0005281021

*Tilmelding på dagen plus kr. 5,-